Organizatorzy targów Złoto Srebro Czas zostali uhonorowani medalem „Zasłużony dla Cechu” w podziękowaniu za 5-letnią owocną i pomyślnie rozwijającą się współpracę pomiędzy Targami a Ogólnopolskim Cechem Rzemieślników Artystów.

„Ten medal to także podziękowanie za nieoceniony wkład Targów w promocję polskiego rzemiosła artystycznego. Na stoisku targowym mamy możliwość zaprezentowania dokonań naszych członków, o naszym istnieniu dowiaduje się wiele osób. Po ostatniej edycji Targów naszej organizacji przybyło aż siedmioro nowych członków” – wyjaśniła Olga Werbeniec, prezes Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów.

Medal pamiątkowy „Zasłużony dla Cechu” wraz z ozdobnym dyplomem przyznawane są osobom zasłużonym, którzy nie są członkami cechu. Należy podkreślić, że zarówno medal, jak i dyplom zostały wykonane przez członków OCRA. Autorem medalu jest jubiler Jerzy Macur, natomiast autorami dyplomów są grawer Tomasz Gil, introligatorzy Andrzej i Grzegorz Strusińscy oraz pozłotnicy Małgorzata i Józef Elisowie.

Uroczystość wręczenia medali odbyła się 22 listopada – w tym dniu Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów obchodził swoje doroczne święto: Dzień Mistrza 2013. Z tej okazji w siedzibie Cechu Rzemiosł Skórzanych im. Jana Kilińskiego w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca wspólny projekt zrealizowany przez OCRA i UM Warszawy „Faber – rzemiosło motorem zawodów kreatywnych”, mający na celu uzupełnienie oferty szkolnictwa zawodowego w rzemiośle artystycznym. Gośćmi honorowymi tegorocznej imprezy byli m.in. osobisty przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, dyrektor Witold Prandota, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st Warszawy Tomasz Pactwa, prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług Robert Składowski , dyrektor targów Złoto Srebro Czas Wanda Gontarska.

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów jest dobrowolną społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła powołaną w celu promocji i rozwoju rzemiosła artystycznego. Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów działa na rzecz nadania odpowiedniej rangi rzemiosłu artystycznemu poprzez m.in. organizowanie wystaw rzemiosła artystycznego w kraju i zagranicą, promowanie wyrobów i twórczości członków Cechu oraz informowanie o ich ofercie i możliwościach, współpracę z samorządem rzemiosła w dziedzinie ochrony i rozwoju rzemiosła artystycznego, nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych w celu wymiany wystawienniczej i zawodowej.