Ogólnopolski Klub Postępu Technicznego im. Antoniego Norberta Patka od kilku lat przyznaje nagrodę – Złotą Pęsetę dla wyróżniającego się zegarmistrza. Dotychczas na liście laureatów znajdują się: Edward Pielak, Roman Olendzki, Krystian Cyprys, Franciszek Wiegand. W tym roku do tego grona dołączył Marek Górski – zegarmistrz czynny w zawodzie od ponad 60 lat. Podczas uroczystego Wieczoru Wystawców drugiego dnia targów odebrał on nagrodę z rąk prezesa klubu Jerzego Grzelaka.

Swój zakład zegarmistrzowski Marek Górski otworzył w Pruszkowie w 1947 roku. W 1972 roku podjął się wspólnie z grupą rzemieślników zadania wykonania konstrukcji zegara wieżowego na Zamku Królewskim w Warszawie, a od 2000 roku zajmuje się jego konserwacją. W sumie według jego własnej, oryginalnej konstrukcji powstało około 30 zegarów, które zostały wykonane z grupą rzemieślników warszawskich. Do najsłynniejszych należą: zegar w kościele na Kalenbergu pod Wiedniem, na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, na kolegiacie w £owiczu, na zamku w Oleśnicy, Staszowie i Olkuszu. Jego firma – Zegarmistrzostwo Górski – wykonuje remonty i naprawy zegarów wieżowych.

Marek Górski działa aktywnie we władzach Cechu Rzemiosł Różnych w Pruszkowie od 1977 roku, pełniąc przez dwie kolejne kadencje funkcję starszego cechu. Za swoje osiągnięcia został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2004 roku, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego.