Budowanie marki Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych to najważniejszy cel tej organizacji. Jak to osiągnąć? O tym właśnie dyskutowali jej członkowie na dorocznym zjeździe w minioną sobotę.

„Pod hasłem marka STFZ rozumiemy zwartą i prężnie działającą organizację, atrakcyjną dla nowych członków” – wyjaśnił Marcin Tymiński, który od roku sprawuje funkcję jej prezesa. Do najważniejszych zadań zarządu na najbliższy rok zalicza on m.in. uruchomienie nowej strony internetowej (w budowie), która będzie zawierać aktualne informacje nt. działalności organizacji oraz prezentację dokonań jej członków; nawiązanie kontaktów promocyjno-handlowych z wiodącymi galeriami na świecie i zacieśnienie dotychczasowej współpracy z rodzimymi oraz otwarcie STFZ na nowych, młodych członków.

Dostarczenie „świeżej krwi” do istniejącej ponad 20 lat organizacji miałoby się odbyć poprzez stworzenie tzw. poczekalni dla osób, które wykazują chęć działania, jednak przy tym niewystarczające umiejętności warsztatowe, by zostać jej pełnoprawnym członkiem. Zawodowe kwalifikacje – a dokładniej mówiąc, ich niewystarczający poziom graniczący czasem nawet z brakiem zainteresowania tradycyjnymi technikami złotniczymi nie tylko wśród młodych twórców – były również z tej perspektywy mocno dyskutowanym tematem. Poczekalnia miałaby więc być „formą komunikacji z ludźmi, którzy nie uznają złotnictwa za konieczne” oraz stworzeniem możliwości ich dalszej edukacji w tym zakresie.

„Dążymy także do polepszenia wizerunku i formy Prezentacji; trwają dyskusje, jak można uczynić ten konkurs sztuki złotniczej bardziej atrakcyjnym” – powiedział Marcin Tymiński. Komisarzem tegorocznej edycji został Marcin Gronkowski. Konkurs jest organizowany od ponad 10 lat przez STFZ, MCT i PSP, których prezesi są sponsorami głównych nagród. Jego wyniki są ogłaszane podczas targów Złoto Srebro Czas, a prace prezentowane na specjalnej wystawie pokonkursowej. Na targach tych od początku istnienia można w Galerii Projektantów oglądać prace projektantów i artystów plastyków – członków STFZ.