Odeszła od nas w dniu 19 maja Profesor Irena Huml- Bacz, od wielu lat związana z Targami Złoto Srebro Czas w Warszawie. Wybitny naukowiec i pedagog Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, znacząco wpłynęła na rozwój współczesnego złotnictwa polskiego. Była autorką cennych publikacji i wystaw, współtwórcą i komisarzem Ogólnopolskich Przeglądów Form Złotniczych w Legnicy oraz jurorem konkursów na naszych Targach, a pod koniec życia także kolekcjonerem. Pani Profesor za swe zaangażowanie była darzona najwyższym szacunkiem, stając się dla kilku pokoleń artystów swoistą busolą i punktem odniesienia.