W dniu 17 lutego w siedzibie Międzynarodowego Centrum Targowego odbyło się spotkanie organizatorów targów Złoto Srebro Czas z nowym zarządem Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych na temat przyszłej współpracy.
W spotkaniu uczestniczyli za strony STFZ Marcin Tymiński – prezes zarządu, Tomasz Stajszczak i Wojciech Rygało – wiceprezesi zarządu, a ze strony PSP współorganizatora Targów uczestniczył Eugeniusz Galimski- prezes zarządu PSP, ze strony MCT wiceprezes zarządu Krzysztof Rafał Galimski oraz Wanda Gontarska i Joanna Bijok.
Marcin Tymiński wręczył Eugeniuszowi Galimskiemu, pismo deklarujące ze strony STFZ kontynuację i zacieśnienie współpracy z targami ZSC w 2011 r. Chęć takiej współpracy potwierdził również Prezes PSP gratulując nowemu zarządowi i przekazując życzenia sukcesów.
Podczas posiedzenia omówiono dotychczasową współpracę oraz działania na najbliższą przyszłość jak: przygotowania do Ogólnopolskiego Konkursu Prezentacje 2011; nową koncepcję tworzenia składu jury Konkursu, co powinno zwiększyć zainteresowanie medialne Konkursem. Organizatorzy zaproponowali Joannę Bijok do reprezentowania ich w jury Konkursu.
Prezes Eugeniusz Galimski zrelacjonował wstępne działania środowiska związane z promocją branży jubilersko- bursztynniczej w ramach Działania 6.5 POIG realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki , a zarząd STFZ wyraził zainteresowanie tym tematem i chęć uczestniczenia w projekcie po konsultacji ze swoimi członkami.
Zaplanowano kolejne spotkanie w połowie.