Tradycyjnie już na Targach Złoto Srebro Czas będzie można obejrzeć najnowsze prace studentów Katedry Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w £odzi. Zostaną tam zaprezentowane zarówno prace semestralne studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, jak i najnowsze dyplomy. Dyplomy były realizowane pod opieką prof. Andrzeja Szadkowskiego i prof. Andrzeja Bossa. Jak zwykle były one różnorodne. Studenci, sami wybierając sobie temat pracy dyplomowej i eksperymentując z różnymi materiałami i formami, sprawdzają pojemność pojęcia biżuteria. Można więc było zobaczyć biżuterię z owoców i warzyw, zębów rekina, formy miniatur tkackich, przedmioty ze srebra i potłuczonych filiżanek, biżuterię montowaną z przedmiotów znalezionych w szufladach dziadków czy wykonaną z nadpalonych czasopism.

Wśród wielu interesujących prac niewątpliwie najciekawszą, wręcz wybitną realizacją dyplomową jest wykonana pod opieką prof. Andrzeja Szadkowskiego praca Mariusza Drapikowskiego. W Katedrze £ódzkiej można było podziwiać wykonany w jego pracowni ołtarz nastawny. Stronę zewnętrzną drzwi realizował jego syn Kamil. Strona wewnętrzna ołtarza i monstrancja są pracą magisterską Mariusza. Tryptyk ten w formie kwadratu (2,5 x 2,5 X 0,7 m) został zaprojektowany i wykonany do czwartej stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. Prezentacja tej pracy będzie niewątpliwie wydarzeniem tegorocznych Targów Złoto Srebro Czas. Choćby dla niej warto przyjechać do Warszawy.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszego stoiska. Dyplomanci i studenci odpowiedzą na wszystkie pytania zainteresowanych. 20 września odbędą się egzaminy wstępne na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, także w specjalności biżuteria. Zainteresowanych nauką i poszerzaniem wiedzy w tej dziedzinie serdecznie zapraszamy.