Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich oraz kierownictwo targów Złoto Srebro Czas podjęły decyzję o współpracy, w wyniku której SRJ dołączy do grona patronów tej imprezy od 2010 r.

Istniejące od 1998 r. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich zrzesza osoby pracujące czynnie w branży jubilerskiej: rzeczoznawców zajmujących się zawodowo oceną jakości, wyceną wyrobów i kamieni jubilerskich, właścicieli firm handlowych, usługowych, producentów i hurtowników wyrobów jubilerskich oraz osoby współpracujące i sympatyków sztuki jubilerskiej. Aktualnie zrzesza 125 członków zwyczajnych. Cele statutowe realizowane są m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz kursów umożliwiających zdobycie oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przyznawanie tytułu „Rzeczoznawca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich z zakresu jubilerstwa i gemmologii”.

W targach Złoto Srebro Czas w Warszawie SRJ bierze udział prawie od początku istnienia imprezy, gdzie prezentują na stoisku wyroby jubilerskie oraz prowadzą wycenę biżuterii. Zarząd oraz członkowie udzielają organizatorom imprezy fachowych rad i służą wsparciem merytorycznym.

 

www.srj.org.pl