17 listopada w Teatrze Współczesnym miał miejsce wernisaż wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych w Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Biżuterii Artystycznej Prezentacje.

– To już 22 wystawa zorganizowana przez Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych w Teatrze Współczesnym i czwarta pokonkursowa Prezentacji – podkreślał w powitaniu Mariusz Pajączkowski, członek zarządu STFZ. Jednak po raz pierwszy tak uroczyście złożono serdeczne podziękowania za życzliwość, wsparcie finansowe i współpracę przy organizacji konkursu na ręce partnerów i sponsorów.

W gronie osób uhonorowanych dyplomami wręczanymi przez wiceprezesa STFZ Tomasza Stajszczaka znaleźli się organizatorzy targów Złoto Srebro Czas i jednocześnie współorganizatorzy konkursu Prezentacje: dyrektor targów Wanda Gontarska, prezes Pracowni Sztuk Plastycznych Eugeniusz Galimski, wiceprezes Międzynarodowego Centrum Targowego Jacek Serkuczewski oraz Joanna Bijok.
Oprócz współpracy przy organizacji przedsięwzięcia, targi ZSC są także fundatorem dwóch nagród: Prezesa MCT (1. nagroda) w wysokości 7.000 zł oraz Prezesa PSP (2. nagroda) w wysokości 3.000 zł. Tradycyjnie już na targach ogłaszany jest werdykt jury oraz ma miejsce pierwsza wystawa nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych na wystawę prac konkursowych.

Gorąco dziękowano również sponsorom – fundatorom nagród, którymi są:
– Dariusz Petrykowski, prezes zarządu KGHM METRACO
– Zofia i Witold Kozubscy – fundatorzy nagrody im. Małgorzaty Müldner-Nieckowskiej
– Anna Domańska – ARMA
– Katarzyna i Marek Wierzbiccy – HOPEA
– Wojciech Kociuba – NARZÊDZIA JUBILERSKIE WOJCIECH KOCIUBA
– Cezary Grad i Tomasz Kołodziejski – WALCOWNIA METALI
– Tadeusz Bugała – RODENT
Wystawę pokonkursową Prezentacje można oglądać w Teatrze Współczesnym do 14. grudnia 2008 r.