Jest szansa na kontynuację programu wsparcia w nowej perspektywie na lata 2014-2020 – to najważniejsza wiadomość spotkania podsumowującego działania 6.5.1 i 6.5.2 realizowane przez Konsorcjum Bursztyn. Skarb Polski.

„Ministerstwo Gospodarki potwierdziło kontynuację programu. Bursztyn jest wizytówką Polski zagranicą, więc trzeba wspierać tego typu przedsięwzięcia” – powiedział poseł Jerzy Borowczak na spotkaniu poświęconym programowi promocji polskiej branży jubilerskiej i bursztynniczej realizowanemu w latach 2012-2015. Szczegóły nie są jeszcze znane, wiadomo jednak, że chodzi o program promocji branży jubilerskiej i bursztynniczej na pozaeuropejskich rynkach na lata 2014-2020.

„Z badań ewaluacji projektu przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki wynika, że polska biżuteria ma największy współczynnik rozpoznawalności na świecie ze wszystkich programów branżowych, który wzrósł z 5 do 28% na rynkach objętych działaniami promocyjnymi. Z kolei z innych opracowań wynika, że w ciągu kilku lat Polska ma szanse stać się piątą potęgą gospodarczą w Europie, stąd konieczność wspierania jej najbardziej rokujących sektorów ” – tak Paweł Montewka, prezes Pracowni Sztuk Plastycznych, wyjaśnia powody, dla których branża jubilerska i bursztynnicza po raz kolejny mogą liczyć na wsparcie ze środków unijnych. O tym, że Ministerstwo Gospodarki zauważa i docenia dokonania obu tych branż, świadczy fakt uhonorowania statuetkami i dyplomami firm S&A, Image Silver i Gielo za promocję Polski na rynkach zagranicznych, jak również wzrost eksportu i zatrudnienia odnotowany w latach 2012-2015. Uroczystego wręczenia dokonał Janusz Piechociński 28 września br. w Warszawie w trakcie Dnia Przedsiębiorcy.
Konsorcjum Bursztyn. Skarb Polski zostało już zaproszone do rozmów technicznych – napisania zapytania ofertowego na wykonawstwo następnego programu.

Na tę wiadomość niecierpliwie czekali zarówno beneficjenci dotychczasowych działań, jak i firmy, które obecnie rozważają uczestnictwo w kolejnym programie promocji, jednak nie zdominowała ona podsumowującego charakteru spotkania. „Program 6.5.1 i 6.5.2 zakończył się niewątpliwym sukcesem całej branży, który przyspieszył jej rozwój na światowych rynkach i dzięki któremu polska marka zaistniała w świecie” – podsumował Zbigniew Strzelczyk, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu. Firmy w nim uczestniczące wniosły też nieoceniony wkład w promowanie bursztynu zagranicą, za co otrzymały specjalne podziękowania – dyplomy wręczone w imieniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przez jego pełnomocnika ds. bursztynu Roberta Pytlosa. Otrzymały je firmy: Gielo, Amber Apple, Silvam, Image Silver, S&A, organizacje: Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu, Międzynarodowe Centrum Targowe oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie, jak również osoby zaangażowane w prace Konsorcjum: Anita Dmowska i jego lider Bogusław Zalewski. Wszystkie firmy biorące udział w programie otrzymały specjalne podziękowania również od Międzynarodowego Centrum Targowego.


Wcześniejsze wiadomości na ten temat: 

Podsumowanie programu wsparcia PO IG