Szanowni Państwo,

w 2001 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu spotkaniach i negocjacjach na temat zorganizowania jednych reprezentatywnych targów jubilerskich w Warszawie. Międzynarodowe Centrum Targowe, organizator targów Złoto Srebro Czas, podjęło się tego wyzwania. Po kilkumiesięcznych działaniach doprowadziliśmy do sytuacji, w której życzenia środowiska jubilerskiego, dotyczące integracji organizatorów imprez jubilerskich w Warszawie zostały spełnione.

Targi Złoto Srebro Czas 2002 odbyły się w dniach 4-6 października 2002 roku po raz pierwszy w nowoczesnym Centrum Expocentre XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.
Podpisując umowę z Warsaw International Expocentre na lokalizację targów, spełniliśmy postulaty większości przedstawicieli branży, aby targi jubilerskie 2002 były jedne i odbyły się już w miejscu docelowym, jakim jest profesjonalnie zaprojektowane Expo XXI. Strona angielska tym samym zrezygnowała z organizacji targów jubilersko- zegarmistrzowskich. Porozumienie zawarte z Polską Agencją Informacyjną, organizatorem dziesięciu edycji targów PAI-Time, dało szansę na uporządkowanie rynku targowego w Warszawie oraz wspólną promocję branży jubilerskiej w Polsce i za granicą.


Targi Złoto Srebro Czas skupiły wokół siebie największe polskie firmy jubilerskie, projektantów biżuterii artystycznej, stowarzyszenia, czasopisma i środki masowego przekazu. Potrafiliśmy także zainteresować problemami branży odpowiednie ministerstwa i instytucje zajmujące się wspieraniem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, do których należy większość naszych wystawców. Efekty tych działań przejawiają się w wielu przedsięwzięciach, które podejmowaliśmy w ubiegłym roku i będziemy kontynuować w 2002 roku. Warto tutaj wspomnieć o Nagrodzie Ministra Gospodarki Na Najlepszy Wyrób Targów Złoto Srebro Czas, katalogu w wersji polskiej, angielskiej i rosyjskiej, dotowanym przez Departament Promocji Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, Ogólnopolskim Konkursie Biżuterii Artystycznej Prezentacje i polskiej edycji ogólnoświatowego konkursu Tahitian Pearl Trophy – których jesteśmy współorganizatorami.
Nawiązaliśmy kontakty z organizatorami targów jubilerskich w Europie oraz przedstawicielami izb gospodarczych i stowarzyszeń branżowych w krajach Unii Europejskiej. Zorganizowaliśmy na targach cykl spotkań branży jubilerskiej z rosyjską misją handlową oraz przygotowaliśmy seminarium „Kierunek Rosja. Szanse dla polskiego jubilerstwa i wzornictwa”.
Polska Korporacja Targowa określiła naszą imprezę targami nowej generacji. Targi Złoto Srebro Czas są przykładem ciągłości, profesjonalizmu i doświadczenia w branży jubilersko- zegarmistrzowskiej. Gwarantuje to wystawcom stabilizację, dobrą organizację i promocję, zgodnie z nowoczesną formułą targów.

¦więto polskich jubilerów.

Podczas targów Złoto Srebro Czas 2002 ponad 170 wystawców zaprezentowało swoje wyroby na powierzchni blisko 3000 m2. Wśród nich najważniejsze firmy jubilerskie, przedstawiciele firm zegarkowych, projektanci biżuterii, czasopisma i stowarzyszenia branżowe.


Zwiedzający targi mogli podziwiać po raz pierwszy poza salami muzealnymi słynny Skarb ze Skrwilna z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Milenijną Monstrancję oraz prezentację Bursztynowego Ołtarza, gigantycznego przedsięwzięcia polskich bursztynników, które powstaje w Kościele św. Brygidy w Gdańsku. Po raz pierwszy także w Warszawie, dzięki współpracy organizatorów i Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu, w tak szerokim zakresie zaprezentowano bursztyn, i to zarówno najnowsze kolekcje biżuterii ze słowiańskim złotem, jak również bursztynowe ozdoby sprzed 4000 lat. Miłośnicy biżuterii mogli ponadto zapoznać się z najnowszymi trendami w świecie biżuterii, obejrzeć prace polskich artystów nagrodzone w najbardziej prestiżowych konkursach ubiegłego roku, a także zobaczyć fascynującą wystawę sreber współczesnych, ekspozycje minerałów i krzemienia pasiastego oraz zabytkowych przedmiotów.

Tuż po otwarciu oficjalni goście Złoto Srebro Czas zwiedzili targi. Katarzyna Kluczwajd ( pierwsza od lewej), kustosz Muzeum Okręgowego w Toruniu opowiada o Skarbie ze Skrwilna. Słuchają jej Aleksander Rybakow, Prezydent Gildii Jubilerów Rosji (pierwszy od prawej), Elena Griczenko, przedstawiciel targów Juwelir Expo w Moskwie.

 

Firma Apart z Poznania od lat pokazuje swoje najnowsze kolekcje w stolicy. W tym roku zaprezentowała także nowy, jak zawsze atrakcyjny i elegancki wystrój stoiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danuta i Mariusz Gliwińscy otrzymali Nagrodę Ministra Gospodarki Na Najlepszy Wyrób
Targów Złoto Srebro Czas 2002. Właściciele firmy Ambermoda z Sopotu otrzymali czek w
wysokości 8000 złotych.

 

Jedną z atrakcji targów Złoto Srebro Czas była prezentacja bursztynowych ozdób mężczyzny sprzed 4000 lat w ramach wystawy „Bursztyn w archeologii”, zorganizowanej przez Instytut Archeologii UW oraz Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zenon ¦migel prezentował zwiedzającym targi w jaki sposób obrabiano w XIX wieku
bursztyn krzemieniem na tokarce o napędzie nożnym.

 

Wśród dostojnych gości targów Złoto Srebro Czas 2002 znalazła się także żona ambasadora Japonii Emi Uedo (od prawej). Na zdjęciu w rozmowie z Henrykiem Wiedryckim, wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu.

Pani Emi Uedo podziwiała bursztynową paterę w stoisku Mariusza Drapikowskiego.
 

Targi odwiedziła także Misja Firm Produkcyjno- Handlowych branży zegarków z Hongkongu.

 

Nagrodę Pracowni Sztuk Plastycznych, generalnego wykonawcy zabudowy, za najlepsze stoisko targów Złoto Srebro Czas 2002 otrzymała firma Szuchman Gold z Warszawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Złota Dziewczyna towarzyszy targom Złoto Srebro Czas od początku imprezy. 5 października wystawcy już po raz trzeci wyłonili Złotą Dziewczynę. Została nią Renata Kowalczyk z Warszawy. Tytuł Srebrnej Dziewczyny zdobyła Ilona Adamska z Sanoka, a Brązową Dziewczyną wybrano Monikę Bąk z Warszawy.

 

Jak co roku zwiedzający targi mogli wziąć udział w konkursie dla publiczności i wygrać atrakcyjną biżuterię i zegarki.

Rozstrzygnięcie konkursu Prezentacje 2002

 

Prezentacje to konkurs towarzyszący warszawskim targom Złoto Srebro Czas, organizowany i sponsorowany przez Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych, Międzynarodowe Centrum Targowe i Pracownię Sztuk Plastycznych. To jedyny obecnie konkurs biżuterii artystycznej w Warszawie.
Prezentacje mają dopiero dwuletnią tradycję, a już są ważnym wydarzeniem w środowisku projektantów biżuterii. Do konkursu zostały dopuszczone pojedyncze przedmioty i zestawy spełniające funkcje biżuterii, wykonane przy wykorzystaniu technik złotniczych z użyciem metali szlachetnych. Komisarzem wystawy była w tym roku Ewa Franczak, członek rady programowej STFZ. Jury obradowało w składzie: Agnieszka Bruzda, Piotr Cieciura, Wanda Gontarska, Joachim Sokólski. Na konkurs wpłynęły prace dwudziestu sześciu autorów, przyznano trzy nagrody i dwa wyróżnienia. W czasie trwania targów nagrodzone prace wystawiono w specjalnych gablotach, a wybór pozostałych, które brały udział w konkursie można było obejrzeć na wystawie w Galerii Projektantów. Konkursowi towarzyszył katalog sponsorowany przez Walcownię Metali. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 5 października 2002 r.

Werdykt jury:

Andrzej Bielak otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Prezentacje 2002 w wysokości 5000 zł ufundowaną przez Międzynarodowe Centrum Targowe za broszki srebrne oksydowane, w których poprzez ruchomość elementów uzyskano efekt zmienności koloru i kompozycji.
– Drugą nagrodę MCT, ex aequo otrzymali Jacek Byczewski i Jacek A. Rochacki.
Nagrody, po 2500 zł każda ufundowane zostały przez Międzynarodowe Centrum Targowe.
Jacek Byczewski otrzymał drugą nagrodę za broszkę ze stali i złota, za prostotę i
elegancję formy.
Jacek A. Rochacki otrzymał drugą nagrodę za kolczyki srebrne złocone, wykonane techniką repusu antyklastycznego za finezyjną formę wykonaną w starej technice.
Antek Zaremski otrzymał trzecią nagrodę- nagrodę prezesa STFZ (jeden kg srebra w
postaci logo STFZ) za zestaw broszek srebrnych z granatami, za niekonwencjonalne
potraktowanie problemu łączenia materiałów.
Jan Suchodolski za zestaw broszek srebrnych oksydowanych otrzymał wyróżnienie
firmy Perpol ze Szczecina w postaci pereł luzem.
Michał Wyszomirski otrzymał wyróżnienie firmy Metraco w postaci 2 kg srebra za
dwa pierścionki.

Zofia i Witold Kozubscy przyznali niezależnie nagrodę im. M. Mueldner- Nieckowskiej. Nagrodę w postaci 2002 g srebra, której są fundatorami przyznali Andrzejowi Bielakowi za dwie broszki srebrne.

 

Ogólnopolski konkurs złotników Złoto i Srebro w Rzemiośle po raz pierwszy

 

Na tegorocznych targach biżuterii i zegarków Złoto Srebro Czas 2002 po raz pierwszy przeprowadzono konkurs dla złotników rzemieślników. Organizatorami są Ogólnopolska Komisja Złotniczo- Jubilerska Związku Rzemiosła Polskiego oraz Międzynarodowe Centrum Targowe.
Cel konkursu to prezentacja kunsztu zawodowego złotników i młodych adeptów tego zawodu ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności łączenia tradycyjnych i nowoczesnych technik złotniczych oraz kreowania własnego wzornictwa wyrobów.
Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach; juniorzy- uczniowie złotnictwa w wieku do 21 lat oraz seniorzy – złotnicy posiadający kwalifikacje w zawodzie.
W ramach zadań konkursowych ustalono tematy:
– dla juniorów jesień w biżuterii
– dla seniorów broszka na milion sposobów
Komisja konkursowa w składzie Karol Kowalski, Dariusz Cholewa, Ewa Franczak i Paweł Szcześniak pełniący funkcję komisarza, dokonała oceny 28 prac zgłoszonych do Konkursu. W kategorii juniorów Komisja przyznała nagrodę Maciejowi Romskiemu za pierścionki. Nagrodę, walcarkę ręczną WJR RETRO ufundowała firma Rodent.
W kategorii seniorów zakwalifikowano dwadzieścia dwie prace oraz przyznano dwie nagrody i dwa wyróżnienia.

 

Tadeusz Bugała wraz z żoną Ireną, właściciele firmy Rodent z Pruszkowa, wręczają nagrodę dla Macieja Romskiego (kategoria juniorzy), autora pierścionka. Nagrodę w imieniu laureata odbiera Edmund Różanek (z prawej).

– Wyróżnienie w kategorii juniorów za kolię „Kasztany” otrzymał Jakub ¦liwowski.

W kategorii seniorzy Komisja postanowiła nagrodzić dwie prace i dwie prace wyróżnić:

– pierwszą nagrodę w postaci srebrnych półfabrykatów ufundowaną przez firmę JERZY MACUR Metaloplastyka otrzymał Edward Różanek (Pracownia złotnicza Różanek z Gdyni) za pracę „Broszka owad”. Komisja doceniła misterne wykonanie i dużą pomysłowość w kompozycji.

– drugą nagrodę w postaci 2kg granulatu srebra otrzymał Tadeusz £agowski (Pracownia złotnicza Tadeusz £agowski z Warszawy) za broszę z rubinem i diamentami – praca jest klasyczną formę biżuterii, dobrze wykonaną technicznie.
– wyróżnienie przyznano Pani Małgorzacie Kupiec (Studio Forma- Małgorzata Kupiec z Katowic) za pracę „Brosza na dwa z miliona sposobów” uwzględniając interesującą formę broszki, która może być z powodzeniem wisiorem oraz za dobre wykonanie techniczne.

– wyróżnienie otrzymał Sylwester Jarosz (GOLDMARK z Gdańska) za broszę z opalem i diamentami- prosta linia, wykorzystany bardzo piękny opal australijski, prosta oprawa nadaje broszy charakter klasycznej biżuterii.

Puchary dla autorów prac wyróżnionych ufundowała firma złotnicza „Amber & Silver & Gold” Ewa i Karol Kowalski z Gdyni.

Tahiti Pearl Trophy – I polska edycja

 

Wielkim przedsięwzięciem G.I.E. Perles de Tahiti jest ogólnoświatowy konkurs Tahitian Pearl Trophy. Właśnie w związku z tym wydarzeniem Ferius Tahiti Black Pearls ma przyjemność przedstawić Państwu polską edycję konkursu Tahitian Pearl Trophy.

W tym roku po raz pierwszy jubilerzy z Polski zostali zaproszeni do uczestnictwa w Tahitian Pearl Trophy, którego międzynarodowy finał odbędzie się we wrześniu 2002 roku w Nowym Jorku. Kategorie, w których biżuteria będzie prezentowana to między innymi: pierścionek, broszka, bransoletka, naszyjnik, kolczyki czy wisiorek. We wszystkich krajach, które biorą udział w Tahitian Pearl Trophy w każdej kategorii wybierany jest najpiękniejszy wyrób. Automatycznie przechodzi on do finału międzynarodowego.

Aby przybliżyć Państwu rangę tego konkursu, warto powiedzieć, że w poprzedniej edycji, której finał odbył się w 2000 roku w Paryżu, wzięły udział setki uczestników z 17 krajów. Konkurs wyłonił 83 zwycięzców na szczeblu narodowym i 20 zwycięzców międzynarodowych. Z okazji tego wydarzenia odbyła się wielka gala, na którą zaproszono wszystkich wyróżnionych twórców oraz sławy ze świata mody i słynnych kreatorów biżuterii. Ciekawostką jest, że sam Jean Paul Gautier specjalnie na tę okazję przygotował autorką kolekcję.
W związku z tym wydarzeniem, wydawane są ekskluzywne katalogi i albumy. W kolekcji tej, niezaprzeczalnie najistotniejszy jest „The 100 Best”, luksusowe wydawnictwo. Album ten, wydany przez G.I.E. Perles de Tahiti, jest rozpowszechniany na całym świecie w dwóch wersjach językowych: angielskiej i francuskiej.

 

 

Rozstrzygnięcie I polskiej edycji TAHITIAN PEARL TROPHY

15 maja 2002 odbyło się rozstrzygnięcie I polskiej edycji ogólnoświatowego konkursu dla artystów i jubilerów TAHITIAN PEARL TROPHY. W Polsce organizatorem konkursu jest Agencja Ferius z Krakowa. Jury konkursu w składzie:

Jacek Byczewski –artysta plastyk, STFZ – przewodniczący Jury
Anna Sado – redaktor naczelny miesięcznika „Zegarki & Biżuteria”
Katarzyna Rzehak- redakcja miesięcznika „Twój Styl”
Paweł Podbielski- Kowalski – projektant, mistrz złotnictwa
Lidia Popiel – fotograf
Anna Frankowska – redakcja TVP S.A.
Alicja Rogulska – redakcja TVP S.A.
Agnieszka ¦cibor – redakcja miesięcznika „PANI”
Wanda Gontarska – MCT, współorganizator konkursu
Poniżej prezentujemy werdykt jury oraz nagrodzone prace:

Kategoria 1 – Pierścionek „Kwiat Polski”, Joanna Pynysiuk, Wrocław

Kategoria 2 – Biżuteria dla mężczyzny
Brak zgłoszonych prac

Kategoria 3 – Naszyjnik :”Wenus”, Ewa Miodszewska, Warszawa

Kategoria 4- Ozdoba „Ryby”, Marcin Tymiński, Warszawa

Kategoria 5 – Wisiorek „Dual”, Magdalena Barbrich, Gliwice

Kategoria 6- Broszka
brak zgłoszonych prac

Kategoria 7- Bransoletka
brak zgłoszonych prac

Kategoria 8 – Akcesoria (wyrób, który może być noszony)
„Gloria Victis”, Magdalena Dąbrowska, Poznań

Kategoria 9- Klipsy lub kolczyki
„Cryptocoryne”, Marcin Tymiński, Warszawa

Kategoria 10- Design
„Magiczna Kula”, Jacek Franasik, £ódź

Wyróżnione prace zostaną ocenione przez Międzynarodowe Jury w Vincency, 6 czerwca 2002r. Te, które zostaną nagrodzone na szczeblu ogólnoświatowym zostaną zaprezentowane we wrześniu 2002 roku w Nowym Jorku.

G.I.E. PERLES DE TAHITI
BP 20470 – PAPEETE- TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE
Tel.: (689) 45 03 03 – fax: (689) 45 04 50
e-mail: gie@tahiti-blackpearls.com
www.tahiti-blackpearls.com