Bursztyn w sztuce ludowej

Muzeum Ziemi PAN już od 2001 roku na targach Złoto Srebro Czas stara się przybliżać bursztyn w różnych jego aspektach. Tym razem będzie to wystawa prezentująca wyroby bursztynowe powstałe w pracowniach twórców ludowych, głównie na Kurpiach i Kaszubach. Jednym z...

„Tak było” – wspomnienia utrwalone na fotografiach

Wystawa fotograficzna zatytułowana „Tak było” została przygotowana z okazji jubileuszu 10-lecia Targów Biżuterii i Zegarków Złoto Srebro Czas i towarzyszy nam w każdej edycji, uzupełniana o kolejne lata. Dotychczas wystawy retrospektywne poświęcone były twórczości...