Tradycyjnie już podczas targów Złoto Srebro Czas wręczono Medal św. Eligiusza dla Złotnika Roku. Nagroda ta została przyznana po raz 10., a otrzymał ją Stanisław Leśko z Kluczborka.

Stanisław Leśko jest renomowanym i uznanym w środowisku fachowcem w dziedzinie złotnictwa i jubilerstwa. Umiejętnie łączy techniki tradycyjnej, ręcznej pracy jubilerskiej z nowoczesnymi technikami projektowania i wytwarzania biżuterii. Jest przedstawicielem środowiska opolskich złotników i jubilerów w Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej Związku Rzemiosła Polskiego, aktywnie uczestniczącym w jej działaniach mających na celu promocję złotników i jubilerów – nie tylko lokalnie, ale także w skali kraju. Współpracuje w gronie złotników i jubilerów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na tytuł czeladnika i mistrza. Wyszkoleni przez niego uczniowie z powodzeniem wykonują zawód złotnika jubilera, odnoszą sukcesy w firmach z branży złotniczej i jubilerskiej, a także uczestniczą w konkursach dla złotników. Zaangażowany jest także we współpracę z partnerskimi dla Izby Rzemieślniczej w Opolu organizacjami zagranicznymi, w ramach której młodzież ucząca się w rzemiośle, w tym m.in. w zawodzie złotnik jubiler uczestniczy w zagranicznych praktykach.

Złotnik Roku 2013 jest także jednym z inicjatorów oraz współorganizatorów Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich powstałego w 1988 roku. Od wielu lat wspiera również organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Złotników Złoto i Srebro w Rzemiośle.

„To wyróżnienie jest uznawane za jedno z najważniejszych odznaczeń złotniczych w kraju. Dla inicjatorów i organizatorów jest to duży zaszczyt i satysfakcja, natomiast nominowanych kandydatów stawia w kręgu osób szczególnie wyróżniających się w środowisku rzemieślników-złotników. To nakłada na organizatorów ogromną odpowiedzialność za staranność i rzetelność w działaniach związanych z przeprowadzeniem tego przedsięwzięcia” – podkreślił Janusz Kowalski, wiceprezes ZRP i prezes Małopolskiej Izby Rzemieślniczej w Krakowie oraz Złotnik Roku 2005.

Medal przyznała na posiedzeniu w dniu 24 września 2013 r. Kapituła w składzie przedstawicieli: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Międzynarodowego Centrum Targowego, Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej ZRP oraz Iwony Lis-Filipczyk laureatki IX edycji Medalu ¦w. Eligiusza. Dokonując wyboru spośród zgłoszonych z różnych regionów Polski kandydatów, Kapituła brała pod uwagę w szczególności osiągnięcia na polu działalności zawodowej i społecznej nominowanych osób oraz ich zaangażowanie i aktywność w działaniach samorządu rzemiosła, a także uczestnictwo w procesie edukacji zawodowej. Informacje o nominowanych kandydatach, zawarte w formularzach ankiet wraz z rekomendacjami, przekazały izby rzemieślnicze lub branżowe cechy.