Już nie tylko specjaliści ze Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich dokonują fachowej oceny precjozów. W tym roku pracownicy Okręgowego Urzędu Probierczego sprawdzą próby wyrobów z metali szlachetnych.

Dotychczasową tradycją była prowadzona od ponad dekady przez specjalistów Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich nieodpłatna ocena biżuterii oraz innych wyrobów złotniczych o charakterze antycznym. Wielu Warszawiaków i mieszkańców okolicznych miejscowości sprawdza, czy ich „rodowe dobra” są autentyczne oraz jaką mogą obecnie osiągnąć wartość handlową.

Po kilku latach przerwy na targach Złoto Srebro Czas swoje stoisko będzie miał Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie. Jego pracownicy będą odpowiadać na pytania dotyczące polskiego prawa probierczego i zmian, jakich dokonano w tej dziedzinie w ostatnich latach. Będą tam dostępne materiały informacyjne dotyczące przepisów Konwencji o Kontroli i Cechowaniu Wyrobów z Metali Szlachetnych oraz zasad uznawania polskich cech probierczych na obszarze Unii Europejskiej i kryteriów honorowania na terenie Polski cech państw członkowskich. Będzie można również uzyskać informacje na temat kontroli probierczych, identyfikacji cech probierczych oraz spraw związanych z rejestracją znaków imiennych.
Pracownicy Urzędu Probierczego zaprezentują badanie wyrobów z metali szlachetnych metodą przybliżoną, na kamieniu probierczym. Będzie to usługa bezpłatna, świadczona wszystkim zainteresowanym, zarówno wystawcom, jak też gościom Targów, którzy mogą sprawdzić próby posiadanych przedmiotów.