W dniu 29 czerwca br. w siedzibie MCT w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Programowej targów Złoto Srebro Czas.

W czasie posiedzenia podsumowano jubileuszową edycję targów, wspominając o najważniejszych wydarzeniach, m.in. o wynikach konkursu „Chopin-kształt muzyki”, uroczystym wręczeniu Bursztynowej Róży,  uhonorowaniu „10-latków” związanych z targami oraz jubileuszowych wydawnictwach.

Na spotkaniu omówiono sytuację w branży jubilerskiej i targowej; czy kryzys dotknął już branżę, czy jeszcze nie i ile imprez branżowych powinno być w Polsce.

Organizatorzy przedstawili program 11 edycji imprezy oraz poinformowali o możliwościach rozwoju targów poprzez zagospodarowanie drugiej dodatkowej hali, co pozwoliłoby usatysfakcjonować większość wystawców, jeśli chodzi o wielkość stoisk i ich lokalizację. Najbliższa edycja imprezy będzie miejscem konsultacji tego pomysłu. W roku bieżącym obserwujemy większe zainteresowanie wystawców w stosunku do ubiegłej, ocenianej przez gości targów jako dobra.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady: Stefan Duk – przewodniczący, Jerzy Macur – Stowarzyszenie Wystawców Branży Jubilerskiej, Tomasz Stajszczak – wiceprezes Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych, Janusz Kowalski- przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej Związku Rzemiosła Polskiego, Wanda Gontarska – dyrektor targów Złoto Srebro Czas, Eugeniusz Galimski – prezes Pracowni Sztuk Plastycznych, Krzysztof Rafał Galimski i Paweł Montewka- wiceprezesi Międzynarodowego Centrum Targowego. W spotkaniu uczestniczyła również Jolanta Kosakowska ze Związku Rzemiosła Polskiego.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 16 września br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ulicy Miodowej 14 w Warszawie.

Czytaj więcej : Program targów