24 maja br. uczestnicy XXVII Spotkania badaczy bursztynu w PAN Muzeum Ziemi wysłuchają referatów na temat obecnego stanu badań nad bursztynem oraz zwiedzą wystawę „Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem”.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zobaczyć poświęcone tej skamieniałej żywicy wystawy, w tym trwającą do 15 czerwca „Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem”, oraz wysłuchać 11 referatów na temat obecnego stanu badań nad bursztynem, obejmujących szerokie spektrum zagadnień – od występowania i dawnych metod wydobycia, poprzez inkluzje i imitacje, po zastosowanie we współczesnej kosmetyce. Tegoroczne spotkanie jest dedykowane Adamowi Chętnikowi (1885 – 1967), etnografowi i muzealnikowi, miłośnikowi i badaczowi kultury kurpiowskiej – jego dokonania zostaną przedstawione w specjalnym referacie.

Program:

10.00   Otwarcie i powitanie gości – Ryszard Szczęsny

Część I (wspomnieniowa)

Alicja Pielińska, Katarzyna Szczepaniak – Adam Chętnik w świetle materiałów archiwalnych z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie

Część II

11.05-11.25     Anna Małka – Doniesienie J. F. Johna na temat dawnych metod pozyskiwania i wydobywania bursztynu – najstarszy opis metody eksploatacji bursztynu na lądzie

11.25-11.45     Jerzy Kolendo – Bursztyn na wybrzeżach Morza Północnego w Starożytności, czyli, gdzie leżała wyspa dostarczająca bursztynu do której dotarł Pyteasz.

11.45-12.00     Katarzyna Kwiatkowska – Bursztyn z dorzecza górnej Wołgi z neolitu i wczesnej epoki brązu

12.00-12.20    Wit Chmielewski – Bioróżnorodność owadów (Insecta) znalezionych w bursztynie bałtyckim (wyniki wstępnych badań inkluzji z kolekcji własnej autora).

 12.20-13.40    Przerwa oraz zwiedzanie wystaw, w tym „Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem”

Część III

13.40-14.00    Ludwik Synoradzki, Agnieszka Sobiecka, Halina Hajmowicz, Jacek Arct, Katarzyna Pytkowska, Sławomir Safarzyński, Agata JurekIwińska, Marta Kazanecka, Paweł Tumiłowicz: Badania budowy bursztynu bałtyckiego

14.00-14.20    Agnieszka Sobiecka Ludwik Synoradzki, Halina Hajmowicz, Jacek Arct,Katarzyna Pytkowska,Sławomir Safarzyński, Agata JurekIwińska, Marta Kazanecka: Badania nad określeniem budowy i zastosowania bursztynu bałtyckiego w kosmetyce

14.20-14.40    Katarzyna Pytkowska, Jacek Arct, Ludwik Synoradzki, Sławomir Safarzyński, Agnieszka Sobiecka – Zastosowanie nowych surowców otrzymywanych z bursztynu w recepturach kosmetyków

14.40-15.00    Ewaryst Mendyk, Weronika SofińskaChmiel, Zofia Komosa: Mapowanie chemiczne w badaniach imitacji bursztynu.

15.00-15.20    Barbara Kosmowska-Ceranowicz – Indonezyjskie żywice kopalne

15.20-16.00    Dyskusja podsumowująca obrady

Zakończenie obrad przewidziane jest na godz. 16.00.

XXVII Spotkanie badaczy bursztynu
„Nowości z warsztatów badawczych”
24 maja 2013, godz. 10.00 – 16.00
PAN Muzeum Ziemi, Aleja Na Skarpie 27, Warszawa
wstęp wolny

 

Wystawa „Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem”
PAN Muzeum Ziemi
18.10.2012 – 15.06.2013