Po raz pierwszy na targach Złoto Srebro Czas Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich zorganizuje otwarte seminarium dla gemmologów. Będzie ono poświęcone zagadnieniu wykrywania syntetycznych diamentów jubilerskich standardowymi metodami gemmologicznymi.

Obecnie bardzo poważnym zagrożeniem na rynku diamentów są syntetyczne podróbki, tak dobrej jakości, że bardzo często oferowane są jako kamienie naturalne. Współczesna gemmologia radzi sobie z ich rozróżnianiem, jednak niezbędny jest do tego specjalistyczny sprzęt oraz wysokie kwalifikacje. „Dla typowego rzeczoznawcy zakup sprzętu laboratoryjnego jest zbyt dużym wydatkiem, a jego obsługa zbyt dużym wyzwaniem. W tym aspekcie wielce obiecująca jest nowa, prostsza metoda identyfikacji diamentów standardowymi metodami gemmologicznymi opracowana przez dr. Włodzimierza £apota z Uniwersytetu ¦ląskiego, który poprowadzi to seminarium” – powiedział Tomasz Kłoczewiak, prezes SRJ.

Prostsza metoda polega na użyciu takich narzędzi jak mikroskop gemmologiczny zaopatrzony w ortoskop, lampa UV oraz dyskryminator przepuszczalności UV. „Właściwie zinterpretowane obserwacje prowadzone tymi narzędziami pozwalają w zdecydowanej większości przypadków jednoznacznie określić naturę diamentu, a w pewnych tylko przypadkach, na ogół niezbyt licznych, skierować budzący wątpliwości diament do dalszych badań, sticte laboratoryjnych. By się nimi jednak skutecznie posłużyć, potrzebna jest solidna, gruntowna wiedza o różnorakich właściwościach diamentów” – wyjaśnił dr £apot.

Niezbędną wiedzę mają szansę zdobyć uczestnicy seminarium, które będzie się składało z części teoretycznej (przydatne identyfikacyjnie właściwości diamentu) i praktycznej (konieczne narzędzia, sposoby ich dostosowania i wykorzystania, praca z przykładowymi kamieniami).

Seminarium: Wykrywanie syntetycznych diamentów jubilerskich standardowymi metodami gemmologicznymi
Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich
Prowadzący: dr Włodzimierz £apot, LabGem – Uniwersytet ¦ląski w Sosnowcu
Termin: 3.10.2014, godz. 11.00, sala C, 1 piętro