Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała na swojej stronie internetowej informację o dokumentacji do naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie do działania 3.3 POIR, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” III konkurs 2017.

Celem konkursu jest promowanie rodzimych produktów markowych oraz wzmacnianie wizerunku naszego kraju i polskiej gospodarki na świecie. Cel ten ma zostać osiągnięty we współpracy z wybranymi 12 polskimi branżami. W tym gronie znalazła się również branża jubilerska, która wspólnie z sektorem odzieżowym, obuwniczym i galanteryjnym została objęta programem Moda Polska.

Program promocji branży Moda Polska opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę Moda Polska. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora odzieżowego, obuwniczego, galanteryjnego oraz jubilerskiego.
Nabór wniosków rozpocznie się 10 lutego.

Miło nam poinformować, że targi ZŁOTO SREBRO CZAS znalazły się na liście działań dofinansowanych w tym programie.

Dokumenty do pobrania: PARP