Targi Złoto Srebro Czas zostały wybrane na miejsce wręczenia wyjątkowej nagrody – odznaki honorowej „Zasłużony dla kultury polskiej” – dla prof. dr. hab. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz za 55 lat bardzo aktywnej pracy zawodowej.

Odznaka ta przyznawana jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Prof. Barbara Kosmowska-Ceranowicz ma na tym polu szczególne zasługi jako orędowniczka zachowania bursztynowej spuścizny kulturowej. Szczególnym zaangażowaniem wykazała się w dokumentowaniu i utrwalaniu bursztynowej sztuki ludowej, głównie z terenów Kurpiowszczyzny i Kaszub. Dzięki jej staraniom Muzeum Ziemi PAN wydało nieopublikowane dotychczas maszynopisy znanego etnografa i badacza bursztynu na Kurpiach Adama Chętnika. Ona sama dba, by rzadkie już w naszych czasach wyroby ludowych twórców trafiały do muzeów i na wystawy, ale przede wszystkim by zostały docenione jako wyjątkowe i unikatowe dzieła.

Część tej spuścizny, która przez lata trafiała do Muzeum Ziemi PAN, goście targów Złoto Srebro Czas mogli oglądać w ramach realizowanego od 2001 r. cyklu wystaw poświęconego bursztynowi. W tym roku jest to wyjątkowa wystawa „Bursztyn w sztuce ludowej”, zorganizowana z okazji 130. rocznicy urodzin doc. dr. Adama Chętnika etnografa, badacza bursztynu na Kurpiowszczyźnie, ze zbiorów, które w latach 1951-1958 zgromadził on jako pierwszy kierownik Działu Bursztynu MZ PAN w Warszawie.

W trakcie swojej wyjątkowo aktywnej 55-letniej działalności zawodowej prof. Ceranowicz zainicjowała aż kilkadziesiąt wystaw w kraju i zagranicą, których była nie tylko pomysłodawczynią, autorką scenariuszy i aranżerką, ale także kuratorką i autorką katalogów im towarzyszących. Zdecydowana większość z nich została poświęcona bursztynowi – jego roli w przyrodzie, kulturze i sztuce.

Imponujący jest także jej dorobek naukowy: ponad 200 prac jej autorstwa ukazało się po polsku, angielsku, niemiecku i rosyjsku. To nie tylko prace naukowe, ale także popularno-naukowe – za „Bursztyn w Polsce i na świecie” otrzymała w 2012 r. nagrodę Złotej Róży dla najlepszej polskiej książki popularno-naukowej w sezonie wydawniczym 2011/2012.

Odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” podczas uroczystości otwarcia targów Złoto Srebro Czas wręczyła laureatce Wioletta Laszczka-Bubień, naczelnik Wydziału Szkolnictwa Wyższego Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.