Prof. Andrzej Szadkowski z łódzkiej ASP był nominowany do prestiżowej Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora za działalność na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, tj. promocję krzemienia pasiastego.

Kandydaturę prof. Szadkowskiego zgłosiło Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. W uzasadnieniu podniesiono jego szczególne uczestnictwo od 2000 roku w programie promocji krzemienia pasiastego jako geologicznego skarbu Ziemi Sandomierskiej i polskiego kamienia jubilerskiego będącego dobrem materialnym dziedzictwa narodowego oraz tworzeniu ciągłości kulturowej. Działalnością edukacyjną i artystyczną w ramach warsztatów, wystaw i sesji naukowych profesor wspiera inicjatywę budowy jedynej w świecie kolekcji biżuterii i form przestrzennych z krzemienia pasiastego w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.

„Krzemień jest tajemniczy i to właśnie ta tajemnica jest w nim najbardziej intrygująca. Tu działa magia ciekawości: jego zewnętrze jest już samo w sobie fascynujące, ale my koniecznie chcemy zobaczyć więcej, zajrzeć do jego wnętrza. Przecinamy go – i to jest początek szalenie inspirującej przygody z tym kamieniem, która nigdy się nie kończy” – tak profesor Szadkowski wyjaśnia swoje fascynacje krzemieniem. Na jego piękno stara się uwrażliwić również studentów łódzkiej ASP, którzy uczestniczą m.in. w warsztatach w Sandomierzu, jak również uczą się eksponować jego piękno w czasie zajęć praktycznych: „Nie wystarczy tylko przeciąć bryłkę krzemienia, trzeba jeszcze wiedzieć, po co to robimy. Moim zadaniem jest nie tylko uwrażliwić studentów na to piękno, ale i pomóc im to piękno odpowiednio wyeksponować”.

Nagroda im. Profesora Aleksandra Gieysztora to wyróżnienie przyznawane przez Fundację Kronenberga przy banku Citi Handlowy za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego od 2000 r.