Konkurs Biżuterii Artystycznej PREZENTACJE towarzyszy warszawskim targom Złoto Srebro Czas od 2001 roku. Stał się ważnym wydarzeniem artystycznym w złotniczym świecie, na stałe wpisanym w kalendarz wystaw i konkursów w Polsce.

Nazwa nawiązuje do wystawy gromadzącej najnowsze prace polskich twórców, która odbyła się w grudniu 1983 roku w Czarnej Galerii w Legnicy z inicjatywy Marka Nowaczyka – pomysłodawcy Przeglądu Form Złotniczych SREBRO w Legnicy, oraz Jana Bocheńskiego – ówczesnego dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Legnicy.

W formule konkursu PREZENTACJE towarzyszą Międzynarodowym Targom Złoto Srebro Czas od 2001 i są współorganizowane przez Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych. Organizatorzy Targów – Międzynarodowe Centrum Targowe i Pracownia Sztuk Plastycznych – ustanowili dwie pierwsze nagrody (finansowe), realizując w ten sposób przyświecającą im od początku ideę promowania współczesnej sztuki złotniczej i premiowania jej twórców.

Konkurs jest adresowany do wszystkich osób zajmujących się szeroko pojętą sztuką złotniczą. Uroczystość wręczenia nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbywają się tradycyjnie podczas targów Złoto Srebro Czas.

PREZENTACJE 2016

Laureaci ostatnich edycji konkursu:

PREZENTACJE 2015 
PREZENTACJE 2014
PREZENTACJE 2013
PREZENTACJE 2012
PREZENTACJE 2011
PREZENTACJE 2010