Do ostatniej chwili werdykt jury Ogólnopolskiego Konkursu Biżuterii Artystycznej Prezentacje 2010 utrzymywany był w ścisłej tajemnicy, dlatego uroczystość ogłoszenia wyników skupiła liczną publiczność, a zaskoczenie i szczęście w sposób naturalny malowały się na twarzach laureatów.

Jury zakwalifikowało do wystawcy prace zgodnie z intencjami organizatorów konkursu biżuterię przekazującą wewnętrzne emocje, przemyślenia i idee twórców, a także prace wykazujące wiedzę złotniczą. Kryteria oceny to przede wszystkim techniczne przygotowanie pracy oraz zwrócenie uwagi zarówno na stronę projektową, jak i wykonawczą.
Jury w składzie Michał Gradowski – przewodniczący, Wanda Gontarska – dyrektor targów Złoto Srebro Czas, Witold Kozubski – laureat konkursu Prezentacje 2009, członek Rady Programowej STFZ, Tomasz Mayzel – artysta plastyk, Jan Suchodolski – delegat STFZ i Tomasz Zaremski – członek Rady Programowej STFZ przyznało następujące nagrody:

– I nagroda (7000 zł) ufundowana przez Międzynarodowe Centrum Targowe – dla Agaty Krzyżanowskiej
– II nagroda (3000 zł) ufundowana przez pracownię Sztuk Plastycznych – dla Michaliny Owczarek
– III Nagroda Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych (1 kg srebra) – dla Małgorzaty £apsy-Malawskiej.

Przyznano także następujące nagrody:
– Nagroda „925” im. Joachima „żanka” Sokólskiego (925 gr srebra próby 925) – przyznana przez Fundację Polskiej Sztuki Nowoczesnej – dla Jakuba Stobieckiego
– Nagroda im. Małgorzaty Mueldner-Niec kowskiej (1000 gram srebra próby 1000) – ufundowana przez Zofię i Witolda Kozubskich – dla Jolanty Bromke
– Wyróżnienie Galerii Otwartej Mariusza Pajączkowskiego (statuetka z krzemieniem pasiastym) – dla Iwony Grabowskiej
– Wyróżnienie firmy Hopea Katarzyny i Marka Wierzbickich – dla Jolanty Bromke i Magdaleny Zienkiewicz.

W imieniu fundatorów nagród jury przyznało wyróżnienia:
– Wyróżnienie firmy Arma (narzędzia i kamienie jubilerskie) – dla Mariusza Fatygi
– Wyróżnienie firmy W. Kociuba (narzędzia jubilerskie) – dla Agnieszki Bruzdy
– Wyróżnienie firmy Rodent Tadeusza Bugały (narzędzia złotnicze) – dla Martyny Tejwan.

Do konkursu zgłoszono 128 prac 51 autorów, jury zakwalifikowało 63 prace 26 autorów. Komisarzami byli Zofia Kozubska i Jacek Paluchowski. Zofia Kozubska dziękowała za tak liczny udział w konkursie i zapraszała na jego następną edycję. Przewodniczący jury Michał Gradowski gratulował laureatom i podkreślał duży udział „znakomitej młodzieży”: „To jest dla mnie bardzo duża nadzieja na to, że biżuteria w tej wersji, nad którą pracujemy, nie zanika. Był taki moment przed paru laty, kiedy zaczęło to jakoś powoli więdnąć i przyznam, że wtedy było mi dość smutno. Ale dzisiaj, jak się przyjrzałem tym, którzy wychodzili odbierać nagrody, to serce rosło – i za to raz jeszcze bardzo Wam dziękuję” – powiedział przewodniczący jury.