W tym roku już po raz drugi przyznano aż trzy Nagrody Ministra Gospodarki za Najlepszy Wyrób Targów Złoto Srebro Czas. Otrzymały je firmy: Glitter & Eva Stone, GIELO oraz Jantar Studio.

„Przez trzy lata realizacji programu promocji polskiej branży jubilerskiej i bursztynniczej PO IG 6.5 wszystkie firmy biorące w nim udział przeszły niesamowitą metamorfozę: ich świadomość promocji na rynkach zagranicznych jest gigantyczna” – powiedział Rafał Galimski, prezes Międzynarodowego Centrum Targowego, które w Konsorcjum „Bursztyn. Skarb Polski” jest odpowiedzialne za misje wyjazdowe polskich firm na zagraniczne targi.

Kapituła Konkursu, która obradowała w składzie: Joanna Gajda – Ministerstwo Gospodarki, Anita Dmowska – Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu, Janusz Kowalski – Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska Związku Rzemiosła Polskiego, Stefan Duk – Stowarzyszenie Wystawców Branży Jubilerskiej, Stanisław Całka – firma Amber-Ring, laureat ubiegłorocznej Nagrody Ministra Gospodarki, Paweł Montewka – Pracownia Sztuk Plastycznych, Krzysztof Rafał Galimski – Międzynarodowe Centrum Targowe i Anna ¦widerska – sekretarz Kapituły, jednogłośnie postanowiła przyznać te trzy nagrody następującym firmom:

I miejsce: statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. zł – dla firmy Glitter & Eva Stone za nowoczesność i niewątpliwie wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu polskiego artyzmu na świecie;

II miejsce: nagroda pieniężna 10 tys. zł – dla firmy GIELO Andrzej Gielo & Mariusz Gielo za doskonałą znajomość tematu, wyczucie rynków, znakomitą technikę wydobywania piękna z bursztynu i metali oraz za przedsiębiorczość ;

III miejsce: nagroda pieniężna 5 tys. zł dla firmy Jantar Studio Artur Miklewski za wspaniałe połączenie tradycji z nowoczesnością i ciągłym rozwojem, kontynuację myśli od poprzednich pokoleń jubilerów i złotników.

Po raz pierwszy w historii konkursu Kapituła postanowiła przyznać także wyróżnienia. Wyróżnienie specjalne otrzymał ubiegłoroczny laureat Nagrody Ministra Gospodarki za Najlepszy Wyrób Targów Złoto Srebro Czas firma Amber-Ring Stanisław Całka „za nieustające poszukiwanie nowych form, doskonalenie techniki, jak również poszanowanie tradycji i kunsztu pracy ręcznej”. Pozostałe trzy jednakowe wyróżnienia otrzymały firmy nominowane, które w tym roku znalazły się poza podium, tj. B&G, Image Silver oraz Silvam-EX, „za dążenie do doskonałości w zawodzie, jak również pokazanie, że Polak potrafi”.

Nagroda Ministra Gospodarki za Najlepszy Wyrób Targów Złoto Srebro Czas jest przyznawana od 2001 roku firmom, które wyróżniają się wzornictwem biżuterii, aktywnie działają na zagranicznych rynkach, jak również wnoszą wkład w rozwój rodzimej branży jubilerskiej. Od ubiegłego roku, od kiedy przyznawane są trzy nagrody, wszyscy laureaci otrzymują nagrody pieniężne, natomiast laureat I miejsca dodatkowo jest wyróżniany statuetką zaprojektowaną przez prof. Sławomira Fijałkowskiego i wykonana przez Pracownię Sztuk Plastycznych.