W czerwcu bieżącego roku zakończył się program promocji polskiej branży jubilerskiej i bursztynniczej realizowany przez Konsorcjum Bursztyn. Skarb Polski. Jak został oceniony przez Ministerstwo Gospodarki i beneficjentów – tego dowiemy się w czasie konferencji podsumowującej ten projekt pierwszego dnia targów Złoto Srebro Czas.

Można jednak zakładać, że ocena ta będzie pozytywna: Ministerstwo Gospodarki już wcześniej nie kryło zadowolenia ze sposobu, w jaki Konsorcjum realizuje program, a nawet stawiało branżę jubilerską i bursztynniczą za wzór innym uczestnikom działania 6.5.1 i 6.5.2. Zadowoleni są także jego najwięksi beneficjenci: 22 firmy mogły przez 3 lata eksplorować rynek chiński, amerykański, włoski i niemiecki przy dużym wsparciu finansowym m.in. ich udziału w targach, jak również korzystać z efektów promocji w tamtejszych mediach. Jednocześnie też aktywnie promowali wyroby bursztynowe made in Poland zagranicą, za co w czasie tego spotkania otrzymają specjalne podziękowania od przedstawiciela Gdańska – Światowej Stolicy Bursztynu.

Za beneficjenta programu można uznać całą branżę jubilerską i bursztynniczą, ponieważ w jego ramach sfinansowane zostały także opracowania trendów wzorniczych, warsztaty złotnicze z międzynarodowymi projektantami, pokazy mody, wydawnictwa, międzynarodowe sympozjum badaczy bursztynu, misje kupców i dziennikarzy na polskie targi – z tych efektów mogli skorzystać wszyscy.

Program przyniósł nie tyko wymierne efekty biznesowe, ale przede wszystkim dał nowe impulsy do dalszego rozwoju. Konsorcjum poszukuje obecnie nowych możliwości kontynuacji efektów tego systemowego wsparcia branży.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Miasta Gdańska, jak również firmy korzystające z programu oraz członkowie Konsorcjum Bursztyn. Skarb Polski: Międzynarodowe Targi Gdańskie, Międzynarodowe Centrum Targowe, Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu i S&A.

Konferencja podsumowująca trzyletni projekt systemowy „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” Działanie 6.5.1 oraz 6.5.2 PO IG
1 października 2015, godz. 12
Organizator: Międzynarodowe Centrum Targowe
sala A i B (1. piętro)
wstęp wolny