Podczas XXVI spotkania miłośników i badaczy bursztynu w Muzeum Ziemi PAN 18 listopada wiele mówiło się o targach Złoto Srebro Czas – obie instytucje łączy bowiem wieloletnia udana współpraca.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania było 60-lecie działalności Działu Bursztynu w Muzeum Ziemi PAN. Prelekcje były w głównej mierze podsumowaniem minionych sześciu dekad i prezentacją pracowników, współpracowników oraz przyjaciół, którzy wnieśli największy wkład w rozwój placówki.

Do grona przyjaciół zostały zaliczone także targi ZSC, gdzie od 2001 r. w ramach cyklu „Muzea na targach” rokrocznie na tematycznych wystawach prezentowane są eksponaty ze Zbiorów Bursztynu Muzeum Ziemi PAN. „’Muzea na targach’ to nowatorska impreza towarzysząca targom Złoto Srebro Czas, wprowadzona dzięki inwencji organizatorów warszawskich międzynarodowych targów. Mimo panującej ‘od zawsze’ tradycji eksponowania swych zbiorów jedynie w budynkach do tego przeznaczonych, muzea podjęły śmiałą, choć niełatwą decyzję pokazywania nawet najcenniejszych eksponatów podczas krótkich trzydniowych imprez o charakterze handlowym. Jest to kameralna, ale jakże bogata oferta popularyzowania wiedzy” – podsumowała ten projekt prof. Barbara Kosmowska-Ceranowicz.

Dotychczas w ramach tego cyklu wystawcy i goście targów zobaczyli m.in. „Warszawskie zbiory bursztynu 1951–2001”, „Bursztynowa kropla”, „Bursztyn na Kurpiach”, „Barwy bursztynu”, „Bursztynowe rośliny”, „żywice kopalne zwane bursztynem”, „Bursztyn. Co nosiliśmy, a co nosimy”, „Najstarsze wędrówki bursztynu” i „Bursztynnictwo w pradziejach Polski”. „Nasze wyjście do publiczności było przełomem w myśleniu o prezentacji ekspozycji muzealnej” – podsumowała swój wykład Katarzyna Kwiatkowska, kierownik Działu Bursztynu w Muzeum Ziemi.