Targi Złoto Srebro Czas również w kolejnym 10-leciu pozostaną merytorycznym zapleczem wystawców prezentujących bursztynowe ozdoby. W ramach cyklu Muzea na targach Warszawskie Zbiory Bursztynu (Muzeum Ziemi PAN) przez najbliższe lata będą realizować projekt wieloaspektowej prezentacji bursztynu ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Polski środkowej, obejmujący pełne spektrum zagadnień związanych z tym tematem: od etapu powstawania poprzez początki obróbki aż po współczesne wytwórstwo.

Na pierwszej wystawie z tego cyklu tematycznego zostanie pokazany proces powstawania złóż bursztynu. Na wystawie zainteresowany widz znajdzie rekonstrukcję bursztynowego lasu, najstarszy szlak, jaki pokonała stwardniała już żywica, ale jeszcze nie całkowicie gotowa aby nazwać ją bursztynem, do dziś eksploatowanego złoża na Sambii. Dowie się również, że zanim człowiek zaczął wydobywać bursztyn, wcześniej zrobił to plejstoceński lądolód i „hojną ręką” cenny surowiec rozrzucił na rozległe tereny Polski. Zostanie także wyjaśnione, skąd Bałtyk wyrzuca na plażę swe „północne złoto”. Na zakończenie zobaczymy bursztyn, którym człowiek neolitu zachwycił się w Niedźwiedziówce, i w jaki sposób masowo go obrabiał, a także wymieniał na handlowych szlakach.

Na targach będzie można się przekonać na ile historyczne wzory stanowią inspirację dla współczesnego wzornictwa.