Nagroda Ministra Gospodarki za Najlepszy Wyrób na Targach Złoto Srebro Czas 2010 została przyznana firmie Corundum z Wrocławia.

Kapituła konkursu w składzie: Igor Mitroczuk – Naczelnik Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, Grzegorz Ligman – Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu, Janusz Kowalski – Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej Związku Rzemiosła Polskiego, Stefan Duk – prezes Stowarzyszenia Wystawców Branży Jubilerskiej, Zbigniew Górecki – laureat ubiegłorocznej Nagrody Ministra Gospodarki, Firma Jubilerska Górecki Sp. z o.o., Paweł Montewka – Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o., Krzysztof Rafał Galimski – Międzynarodowe Centrum Targowe Sp. z o.o. i Agnieszka Wieremiejczuk – sekretarz Kapituły postanowiła wyróżnić w ten sposób firmę za systematyczny rozwój firmy, konsekwentne promowanie oraz proeksportowy charakter nowej kolekcji Spark.

Uroczystego wręczenia statuetki dokonał podczas Wieczoru Wystawców w hotelu Sobieski Igor Mitroczuk. Odbierając ją Magdalena Korpalska i Piotr Błoński dziękowali, że mogli się znaleźć w gronie laureatów tej prestiżowej nagrody.

Kapituła konkursu postanowiła także wyróżnić Fundację Gdańską, Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta UM w Gdańsku oraz Krajową Izbę Gospodarczą Bursztynu za Paszport Bursztynowy, który popularyzuje wiedzę o bursztynie bałtyckim jako polską specjalność eksportową poprzez certyfikowanie wyrobów buduje zaufanie klienta do wyrobów wykonanych ze złota Północy i walczy z imitacjami. W imieniu Fundacji i Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta wyróżnienie odebrała Ambasador Bursztynu Lidia Popiel, w imieniu Izby – jej wiceprezes Roman Oziębły.

na foto od lewej: Ryszard Rembiszewski, Piotr Błoński i Magdalena Korpalska- właściciele firmy Corundum, Igor Mitroczuk – Naczelnik Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, Krzysztof Rafał Galimski – wiceprezes Międzynarodowego Centrum Targowego.