W nowej siedzibie Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, otwartej na początku grudnia z okazji 50-lecia istnienia, znalazło się miejsce również dla kolekcji jedynego w Polsce Muzeum Sztuki Złotniczej. Niestety, znowu tylko dla wybranych fragmentów ekspozycji.

Przeprowadzka do nowej, długo wyczekiwanej siedziby, nie rozwiązuje problemów lokalowych istniejącego od 1979 r. Muzeum Sztuki Złotniczej, ponieważ nie udało się znaleźć miejsca dla całej, liczącej ponad 2 tys. eksponatów, ekspozycji. W nowej aranżacji pokazano zaledwie część słynnej kolekcji sreber (ponad 500 sztuk) przekazanej przez Jędrzeja Jaworskiego oraz niewielką część zbiorów współczesnej polskiej sztuki złotniczej (ponad 800 sztuk), reprezentowanej aktualnie przez prace m.in. Jadwigi i Jerzego oraz Tomasza, £ukasza i Marcina Zaremskich, Ludmiły ¦laskiej-Suchorzewskiej i Ryszarda Rohna, Jacka Byczewskiego, Marii i Pawła Fietkiewiczów, Cezarego £utowicza oraz Mariusza Pajączkowskiego.

Aniela Ryndziewicz, kustosz Muzeum Sztuki Złotniczej, uspokaja, że obecna aranżacja ma charakter tymczasowy. „Docelowo na dole mają być srebra dawne, czyli srebra kultowe chrześcijańskie i judaika, srebra stołowe polskich i zagranicznych ośrodków złotniczych. Natomiast kolekcja współczesnego złotnictwa, którą tworzą prace czołowych polskich artystów złotników od czasów powojennych po obecne, zostanie wyeksponowana w wydzielonych pomieszczeniach na piętrze. Do czasu pozyskania środków na jej pokazanie w całości i w nowej aranżacji prace będą okresowo wymieniane w układzie chronologicznym, by zaprezentować możliwie bogaty wybór” – zapowiada pani kustosz. Niewątpliwą atrakcją całej ekspozycji będzie warsztat złotniczy pochodzący z 2. poł. XIX w. wyposażony w zestaw sztanc do wybijania biżuterii patriotycznej. „To bardzo ważny eksponat, który udało nam się pozyskać do zbiorów muzealnych w 2004 r. i który jest bezpośrednim nawiązaniem do rzemieślniczych tradycji Kazimierza” – twierdzi Aniela Ryndziewicz.

Wybrane eksponaty z kolekcji Muzeum Sztuki Złotniczej można oglądać w nowej siedzibie Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu przy ul. Rynek 19 od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10-16.

Więcej informacji o Muzeum Sztuki Złotniczej:
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym