Wybitny znawca historii sztuki złotniczej, autor wielu książek na ten temat i Wielki Przyjaciel Złotników Michał Gradowski został uhonorowany nagrodą specjalną STFZ za nieoceniony wkład w sztukę złotniczą oraz starania o jej uznanie jako pełnoprawnej dziedziny sztuki.

„Pozwólcie, że przyjmę je w imieniu tych wszystkich, którzy na początku naszych dziejów, czyli w latach 50. i 60., stworzyli podwaliny pod zarówno sztukę złotniczą w sensie artystycznym, jak i pod badania naukowe w tej dziedzinie. Niestety już ja jeden tylko zostałem z tej starej gwardii, ale przyjmuję to wyróżnienie w imieniu swoim i tych wszystkich, którzy już nie mogli przybyć na nasze dzisiejsze spotkanie” – dziękował laureat.

Michał Gradowski jest jednym z najwybitniejszych w Polsce znawców dawnego złotnictwa. Jest autorem wielu niezwykle cennych publikacji naukowych z tej dziedziny, a także dziesiątek artykułów popularyzujących problematykę dawnej sztuki złotniczej. Wielką jego zasługą dla dziedzictwa kulturowego jest zainicjowanie i kierowanie gromadzeniem dokumentacji zabytkowego złotnictwa z terenu całej Polski oraz zorganizowanie pierwszego w kraju i jednego z pierwszych na świecie systemów komputeryzacji  zasobów dokumentacyjnych zabytków.

„Zawsze gotowy służyć profesjonalną pomocą w sprawach związanych ze złotnictwem i sztuką zdobniczą. Jego niezwykle wnikliwa, wszechstronna wiedza dotycząca znaków na dawnym srebrze jest kopalnią informacji z jakich wszechstronnie korzystają muzealnicy i znawcy złotnictwa w całej Polsce i nie tylko. Wielki Znawca, znakomity Profesjonalista, wspaniały Człowiek” –  Aniela Ryndziewicz, kierownik oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym..