Tegoroczne Medale Prezydenta Miasta Gdańska, przyznawane za promocję Gdańska – Światowej Stolicy Bursztynu, trafiły do członków Konsorcjum „Bursztyn. Skarb Polski”.

To wyraz podziękowania za uczestnictwo w trzyletnim programie promocji branży jubilersko-bursztynniczej, który konsorcjum „Bursztyn. Skarb Polski” realizował ze środków Ministerstwa Gospodarki w latach 2012-2015. „Program przyczynił się do wzrostu eksportu biżuterii z bursztynem oraz wzmocnienia pozycji Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu” – podsumował Robert Pytlos, koordynator ds. bursztynu.

Z programu bezpośrednio skorzystały 22 firmy bursztynnicze i jubilerskie, które zdecydowały się zainwestować własne środki finansowe i otrzymały dofinansowanie w wysokości 75 procent poniesionych kosztów związanych z udziałem w zagranicznych i krajowych targach biżuterii. „Pośrednio jednak skorzystała na tym cała branża bursztynnicza, ponieważ prowadzone były dość szeroko zakrojone działania promocyjne, obejmujące m.in. reklamę prasową  na rynkach amerykańskim, niemieckim, włoskim i chińskim, jak również misje zagranicznych kupców i dziennikarzy na polskie targi” – powiedział Paweł Montewka, wiceprezes MCT.

Efektem tych wszystkich działań jest znacznie lepsza rozpoznawalność biżuterii made in Poland w świecie, która ma szanse jeszcze dodatkowo wzrosnąć, ponieważ branża jubilersko-bursztynnicza znalazła się na liście branż, których proeksportowe działania zostaną dofinansowane w latach 2016 – 2022 ze środków Ministerstwa Rozwoju.

Medale Prezydenta Gdańska wraz z dyplomami oraz statuetkami Bursztynowych dźwigów zaprojektowanych przez Emilię Kohut otrzymali:

Andrzej Kasprzak – prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, lidera konsorcjum,
Rafał Galimski – prezes zarządu Międzynarodowego Centrum Targowego,
Paweł Montewka – wiceprezes zarządu Międzynarodowego Centrum Targowego,
Zbigniew Strzelczyk – prezes Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu,
Anita Dmowska – dyrektor biura Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu,
Adam Pstrągowski – prezes S&A SA
Lucyna Szatkowska – dyrektor ds. koordynacji projektów S&A SA.

Medale zostały wręczone tradycyjnie podczas Gali AMBER LOOK & AMBER LOOK Project, która odbyła się w 17 marca br. w Filharmonii Bałtyckiej.