Zmiana terminu targów Gold Expo o 3 miesiące przed lub 3 miesiące po terminie Złoto Srebro Czas oraz przeprosiny dla Międzynarodowego Centrum Targowego – to najważniejsze postanowienia Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Przemysłu Targowego rozpatrującej wniosek MCT przeciwko Expo XXI.

Komisja Rozjemcza uznała również, że niedopuszczalne jest łączenie imprez o podobnym charakterze w tym samym terminie, a korzystanie z cudzego dorobku intelektualnego oceniła jako wysoce nieetyczne. Za nieetyczne Komisja uznała również działania Żanety Berus, prezes zarządu EXPO XXI, uznając, że powinna była skonsultować się z Międzynarodowym Centrum Targowym (lub też wyprzedzająco poprosić Radę Izby o konsultację lub pomoc w rozstrzygnięciu sporu) w kwestii wynajęcia Expo XXI organizatorowi targów o tematyce jubilerskiej odbywających się w tym samym czasie co Złoto Srebro Czas.

Rozpatrywaniem wniosku Międzynarodowego Centrum Targowego Komisja Rozjemcza PIPT zajmowała się od lipca 2015 r. Zarzuty stawiane zarządowi Expo XXI dotyczyły przede wszystkim organizowania targów o tej samej tematyce i w tym samym terminie co Złoto Srebro Czas, jak również osobistego w nie zaangażowania prezes Żanety Berus. Członkowie Komisji dokonali analizy dostarczonej dokumentacji, jak również – na oddzielnych spotkaniach – zapoznali się z argumentacją stron reprezentowanych bezpośrednio przez Rafała Galimskiego – prezesa MCT, Pawła Montewkę – wiceprezesa MCT oraz Żanetę Berus – prezesa zarządu Expo XXI i Michała Kwiatkiewicza z Fundacji Rozwoju Polskiej Branży Jubilerskiej, organizatora targów Gold Expo.

W efekcie tych działań wyjaśniających Komisja zaleciła Expo XXI spełnienie warunków polubownego rozwiązania sporu, o jakie od początku wnioskowało MCT, tj. zaniechania organizacji targów o tematyce jubilerskiej w terminie 3 miesiące przed i 3 miesiące po terminie targów Złoto Srebro Czas oraz opublikowania na stronie internetowej Expo XXI w ciągu 7 dni od dnia zakończenia postępowania pojednawczego określonej treści przeprosin, w których Expo XXI przyznaje, że informacje ujawnione w oświadczeniu z 26 marca 2015 dotyczące przebiegu współpracy ze spółką MCT są nieprawdziwe i godzą w jej dobre imię.