Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się 1 marca w Warszawie, Marcin Tymiński został wybrany prezesem Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych na trzecią dwuletnią kadencję.

W dorocznym zebraniu uczestniczyło ponad 30 osób, które obdarzyły Marcina Tymińskiego zaufaniem i wybrały go jednogłośnie na prezesa. Wybrano również skład Zarządu, Rady Programowej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej, w skład których weszły osoby zaangażowane w działania na rzecz organizacji już w poprzednich kadencjach.

Przez najbliższe dwa lata nowy zarząd we współpracy z Radą Programową będzie kontynuował dotychczasowe wysiłki na rzecz integracji i promocji STFZ, takie jak wakacyjne warsztaty dla członków STFZ w Jarocinie, zacieśnienie współpracy z organizatorami targów branżowych w Polsce (Amberif, Złoto Srebro Czas) i zagranicą (Joya), jak również z placówkami muzealnymi i galeriami celem prezentacji osiągnięć polskich artystów plastyków oraz organizowanie nowych konkursów dla członków STFZ.

Ważną rolę w realizacji tych celów odgrywa współpraca z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, gdzie STFZ nie tylko jest współorganizatorem wystaw (obecnie w oddziale Muzeum Sztuki Złotniczej można oglądać wystawę jubileuszową STFZ XXV) oraz warsztatów dla juniorów i przewodników, ale także zadbało o atrakcje ubiegłorocznej Nocy Muzeów. Obecna na walnym dyrektor MN Agnieszka Zadura dziękowała za dotychczasową współpracę oraz pogratulowała „entuzjazmu i zaangażowania w proces przemian, jaki zachodzi obecnie i w MN, i w STFZ, jak również w odkrywanie dla zwiedzających tajemnic biżuterii i samych siebie”. Pani dyrektor wyraziła też nadzieję na dalszą owocną współpracę, także przy realizacji projektu Centrum Edukacji Muzealnej, które ma być otwarte do końca marca br. Planowane są tam trzy sale warsztatowe, jedna z nich będzie poświęcona złotnictwu a jej „gospodarzem” ma być właśnie STFZ.

Najbliższe wyzwania dla nowego zarządu to wystawa STFZ XXV w Legnicy podczas Legnickiego Festiwalu Srebra, kolejna edycja Nocy Muzeów w Kazimierzu oraz przygotowanie pierwszego z kilku planowanych na ten rok konkursów złotniczych dla członków STFZ pod tytułem Folk. Na przyszły rok planowane jest wydanie okolicznościowego albumu podsumowującego dotychczasowy, 25-letni dorobek STFZ i jego członków pod tytułem STFZ.925 i w limitowanej do 925 liczbie egzemplarzy. Plan działań na najbliższe dwa lata jest mocno napięty, ponieważ – jak deklaruje Marcin Tymiński – trzecia kadencja na stanowisku prezesa będzie jego ostatnią i chciałby w tym czasie zrealizować wszystkie „obietnice wyborcze”.