Wystawców targów Złoto Srebro Czas serdecznie zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kolejnego wydania magazynu targowego Złoto Srebro Czas – to już siódma edycja! Zachęcamy Państwa do nadsyłania zdjęć wyrobów z najnowszych kolekcji; będziemy także wdzięczni za przekazywanie nam sugestii i propozycji na ten temat.

Tradycyjnie tematyka wydawnictwa będzie oscylowała wokół zagadnień związanych z targami i polskim rynkiem, interesujących zarówno dla czytelników w kraju, jak i na świecie. Nie zabraknie wśród nich informacji o trendach w modzie i biżuterii przewidywanych na 2009 i 2010 rok oraz rosnącym rynku diamentów i wyrobów luksusowych w Polsce. Przedstawimy także najnowsze kreacje twórców biżuterii artystycznej oraz napiszemy o 10-leciu targów Złoto Srebro Czas, które będziemy świętować już w pierwszy weekend października 2009 roku.

Magazyn targowy Złoto Srebro Czas ma za zadanie promować kolejną edycję imprezy już na kilka miesięcy przed jej rozpoczęciem. Jego dystrybucja będzie się odbywała na następujących imprezach branżowych: inhorgenta europe w Monachium (20 – 23. luty 2009), Amber Trip (5 – 8. marzec 2009), Amberif (11 – 14. marzec 2009), Juwelir Expo (maj 2009) i India International Jewellery Show (7-11. sierpień 2009). Wydawnictwo jest dwujęzyczne: polsko-angielskie.

Zapraszamy do współpracy!

Więcej informacji na temat magazynu targowego Złoto Srebro Czas i jego poprzednich edycji znajdą Państwo w zakładce MAGAZYN TARGOWY http://www.zlotosrebroczas.com/magazyn_targowy.php

Do pobrania: ZG£OSZENIE