Z myślą o odwiedzających ostatniego dnia targów, tj. w niedzielę, odbyła się loteria, w której można było wylosować atrakcyjne nagrody przekazane na ten cel przez wystawców targów Złoto Srebro Czas.

Losowanie odbywało się dwa razy: o godzinie 12.00 i 15.00. Każdorazowo do wylosowania było po 40 nagród – atrakcyjnych zegarków i ozdób.