Już od sześciu lat młodzi adepci jubilerstwa, na co dzień – uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, zdobywają szlify zawodowe podczas zagranicznych staży w ramach projektu unijnego Leonardo da Vinci. Partnerami tych niezwykłych międzynarodowych doświadczeń są szkoły kształcące jubilerów we Włoszech, Niemczech i Hiszpanii. W obecnym roku szkolnym, młodzież częstochowskiej szkoły plastycznej znów miała szansę wzbogacenia swoich umiejętności i doświadczeń
– w Miejskim Instytucie Sztuki we włoskiej Maceracie oraz w Szkole Jubilerstwa i Zegarmistrzostwa w niemieckim Pforzheim.
Nowoczesne urządzenia i materiały w jubilerstwie XXI wieku; stal, laser w technice trawienia – oto tytuł tegorocznego trzytygodniowego stażu. Zgodnie z założeniem, szczególny nacisk położono zatem na najnowsze zdobycze technik jubilerskich, również te, które, ze względów technicznych, nie są jeszcze dostępne w Polsce. Staże w uznanych europejskich ośrodkach wykazały, jak co roku, możliwość funkcjonowania młodych polskich jubilerów poza granicami kraju. Pobyt w partnerskich szkołach pomógł naszym uczniom w przyswojeniu nowatorskich sposobów obróbki nietypowych dla tradycyjnego jubilerstwa materiałów (takich jak np. stal) i obsługi wciąż nowoczesnych urządzeń (np. drążarki laserowej). Szczególne wymogi partnerów zagranicznych zakładały również podniesienie kwalifikacji polskiej młodzieży w zakresie autopromocji, prezentacji własnej sztuki na wszelkiego rodzaju wystawach i targach jubilerskich. Z drugiej strony, specyfika polskiej edukacji artystycznej
w szkołach średnich, łączącej w sobie rzemieślniczą rzetelność i zacięcie designerskie, pozwoliła młodzieży doskonale zaprezentować się za granicami kraju.
Trzytygodniowy pobyt w Italii i Niemczech zakończył się pełnym sukcesem, którego skutki będą – jak sądzimy – widoczne już niedługo, kiedy nasi uczniowie, a za chwilę – absolwenci, staną się jubilerami zdobywającymi rynki krajowe i europejskie.