Książka „Pawilon polski na Nowojorskiej Wystawie ¦wiatowej (1939-40) i jego dalsze dzieje” została uhonorowana tytułem Legnickiej Książki Roku 2013. Napisała ją Krystyna Nowakowska, która jest autorką kilku znamienitych wystaw towarzyszących targom Złoto Srebro Czas.

Dwujęzyczna publikacja, stanowiąca pierwsze całościowe opracowanie wymienionego tematu, została wydana w grudniu 2013 r. Warszawie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wstępem opatrzyli ją prof. Norman Davis, prof. Irena Huml oraz dyrektor polskiego muzeum w Chicago Jan M. Loryś. Na uwagę zasługuje też znakomita oprawa graficzna autorstwa Jana Zboruckiego z Legnicy. Książka opowiada fascynującą acz mało znaną historię pawilonu polskiego i 11 tysięcy jego eksponatów, które wiosną 1939 roku dotarły do Nowego Jorku na Wystawę ¦wiatową. Po zakończeniu ekspozycji w październiku 1940 roku nie mogły powrócić do ogarniętej działaniami wojennymi Polski. Co się z nimi stało? Trud wyśledzenia dalszych losów obiektów sztuki z pawilonu polskiego, w tym i prac złotniczych, podjęła Krystyna Nowakowska, która wykonała iście pionierską pracę, prowadząc badania naukowe tak w kraju, jak i w USA. Zebrane materiały zostały przez nią wykorzystane wcześniej w pracy doktorskiej obronionej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w lipcu 2012 r.

Krystyna Nowakowska, przez wiele lat związana z Muzeum Miedzi w Legnicy, jest również autorką ekspozycji dotyczących sztuki złotniczej. Na targach Złoto Srebro Czas mieliśmy przyjemność oglądać zorganizowane przez nią wystawy: „Srebrne fascynacje” (2002 r.), „Józef Fajngold – rzeźbiarz i złotnik przedwojennej Warszawy” (2003 r.) i „Twórczość w metalu Henryka Grunwalda” (2010 r.).