Działania MCT w dziedzinie promocji bursztynu zostały po raz kolejny zauważone i docenione w Gdańsku – ¦wiatowej Stolicy Bursztynu: prezentacja książki „Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem”, przygotowanej pod redakcją prof. dr. hab. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz i Wandy Gontarskiej, rozpoczęła V Forum Miast Szlaku Bursztynowego w Gdańsku.

Prof. Barbara Kosmowska-Ceranowicz przedstawiła genezę książki, podkreślając, że nie ma ona charakteru pełnej dokumentacji, a dobór prezentowanych bursztynników i ich dzieł jest subiektywnym wyborem redakcji.

„Jeśli mówimy o bursztynie, to powinniśmy spojrzeć na całą Polskę, a nie tylko koncentrować się na Pomorzu. Stąd ta publikacja, której celem jest popularyzacja wiedzy o tym, że biżuteria z bursztynem występuje nie tylko nad Bałtykiem” – zaznaczył w swoim wystąpieniu Tomasz Stajszczak, reprezentujący wydawcę artysta plastyk i konsultant książki „Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem”. „Nie chcemy przenosić ¦wiatowej Stolicy Bursztynu do Warszawy, chcemy tylko mieć większy udział w jego promowaniu” – zakończył swoje wystąpienie.

Prezentacji towarzyszył poster promujący książkę, który został zaprezentowany na Międzynarodowym Sympozjum Badaczy Bursztynu „Złoża – kolekcje – rynek” w marcu br. podczas Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif w Gdańsku.

Wydawnictwo i wystawa mają na celu uzupełnienie wizerunku Polski jako kraju słynącego z obróbki bursztynu i mającego w tej dziedzinie nie tylko znaczące dokonania, ale i odległe tradycje potwierdzane w wykopaliskach archeologicznych. Tym bardziej więc cieszy fakt, że starania Międzynarodowego Centrum Targowego, które jest wydawcą książki i współorganizatorem wystawy, zostały docenione również w Gdańsku – ¦wiatowej Stolicy Bursztynu.