Kończy się program promocji polskiej branży jubilerskiej i bursztynniczej na zagranicznych rynkach w latach 2012-2015 realizowany przez Konsorcjum Bursztyn. Skarb Polski na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Na ile PO IG 6.5.1 i 6.5.2 okazał się rzeczywistym wsparciem dla uczestników?

„Program był nieocenionym wsparciem, głównie dzięki dofinansowaniu udziału w zagranicznych imprezach targowych – ich koszta są naprawdę ogromne i wielu firm nie byłoby stać na samodzielną penetrację tych rynków. Dzięki udziałowi w programie wiele się nauczyłem, zdobyłem cenną wiedzę na temat funkcjonowania tych rynków i potrzeb tamtejszych odbiorców – teraz mogę się lepiej przygotować do pracy z nimi” – podsumowuje Bogusław Klepacki z firmy Bodex.

Zadowolenia z udziału w programie nie kryje również Marcin Szadziul z Image Silver, choć towarzyszy mu jednocześnie poczucie niedosytu: „Jest dobrze, ale byłoby jeszcze lepiej, gdybyśmy mogli odkrywać naprawdę nowe, niezbadane rynki, takie jak Ameryka Południowa czy Indie. Tymczasem część firm skorzystała z dofinansowania w targach, w których i bez tego wzięłaby udział”.

Pozytywne zmiany odbywają się na różnych poziomach. Zdaniem Pawła Montewki, zaangażowanego w działania ze strony Międzynarodowego Centrum Targowego, korzyści płynące z programu należy rozpatrywać nie tylko w wymiarze finansowym. „Przez ten czas bardzo mocno zmieniła się świadomość uczestników, narzędzia do prowadzenia biznesu stały się bardziej nowoczesne. Widać, że firmy wyciągają wiele cennych wniosków z tych wyjazdów i starają się – generalnie z dobrym skutkiem – wprowadzać zmiany, by zwiększyć swoją konkurencyjność”. Rafał Galimski, prezes MCT, wskazuje także na siłę reprezentacji grupowej: „W rozmowach m.in. z organizatorami zagranicznych targów jesteśmy traktowani jako poważni partnerzy i udaje nam się wynegocjować lepsze warunki, jakich firmy indywidualne do tej pory nie otrzymały”. Jak podkreśla, nie ma gwarancji, że po zakończeniu programu firmy utrzymają te miejsca. „Kolejny program wsparcia ma szansę pojawić się nie wcześniej niż za rok, co oznacza brak ciągłości we wspieraniu branży i utratę części wypracowanych pozytywnych efektów” – podsumowuje.

Obecnie w programie uczestniczą 22 firmy, które zgłosiły się na różnych etapach jego trwania. Zdecydowaną większość z nich stanowią firmy z sektora bursztynniczego, tradycyjnie poszukujące rynków zbytu zagranicą. Korzyści, jakie uczestnicy odnoszą bezpośrednio, to przede wszystkim zwrot do 75% kosztów refundowanych za udział w wybranych zagranicznych targach: Inhorgenta, Vicenzaoro Spring, Tucson Gem Show, JCK Las Vegas Show, Hong Kong Jewellery & Gem Show (edycja wrześniowa) oraz krajowych: Amberif, Ambermart oraz Złoto Srebro Czas (w tym również częściowy zwrot kosztów poniesionych na promocję na tych rynkach). Pośrednio na programie skorzystała cała branża, gdyż przyczynił się on do promocji biżuterii i bursztynu made in Poland m.in. poprzez wizyty studyjne zagranicznych dziennikarzy (liczne publikacje), misje przyjazdowe zagranicznych kupców, kampanię w prasie konsumenckiej i na billboardach w Niemczech, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Chinach, międzynarodowe warsztaty bursztynnicze, międzynarodowe sympozjum o bursztynie, wsparcie wydawnictwa Trend Book oraz Gali Bursztynu i Mody w Gdańsku.

Realizatorem projektu jest Konsorcjum Bursztyn. Skarb Polski, w skład którego wchodzą: Międzynarodowe Centrum Targowe, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu oraz firma S&A. Praca konsorcjantów oceniana jest przez Ministerstwo Gospodarki bardzo wysoko, a współpraca z uczestnikami programu uznawana za wzorcową. W sumie branża otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 21 mln zł.