W czwartek 31 lipca przedstawiciele Konsorcjum „Bursztyn. Skarb Polski” podpisali w Parczewie list intencyjny inaugurujący współpracę w zakresie poszukiwania i dokumentowania oraz wydobycia i przetwórstwa bursztynu.

Sygnatariuszami listu są wszyscy członkowie Konsorcjum reprezentowani na miejscu przez Bogusława Zalewskiego z Międzynarodowych Targów Gdańskich oraz Rafała Galimskiego z Międzynarodowego Centrum Targowego, jak również Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Miasto Gdańsk oraz samorządowcy z Parczewa i okolicznych gmin, na terenie których może występować bursztyn. Czy rzeczywiście tam jest, pokażą badania, które jeszcze w tym roku zostaną przeprowadzone bezinwazyjną metodą sonarową. Od ich efektów zależy realizacja dalszych deklaracji zawartych w liście intencyjnym, a więc wydobycia i zorganizowania przetwórstwa na miejscu.

Zainicjowana listem intencyjnym współpraca przedstawicieli branży bursztynniczej i lokalnych samorządowców z Lubelszczyzny jest szansą na rozwój dla obydwu stron: Gdańsk, który przekazuje swoje know how w zakresie udostępniania działek miejskich pod poszukiwanie bursztynu, liczy na dostawy surowca dla przemysłu bursztynniczego, natomiast samorządowcy z Lubelszczyzny mają nadzieję, że dzięki tutejszym zasobom surowca stworzą nowe miejsca pracy przy jego obróbce i przetwórstwie oraz wypromują region turystycznie.

Z danych Państwowego Instytutu Geologicznego z 2008 wynika, że w tzw. Trójkącie Bursztynowym, czyli na terenach powiatów parczewskiego, lubartowskiego i radzyńskiego na głębokości 20-30 m może zalegać nawet 256,6 tys. ton surowca bursztynowego. Jeśli aktualne, bardziej dokładne badania potwierdzą te szacunki, branża bursztynnicza zyska – po raz pierwszy w historii – dostęp do tak dużego krajowego źródła bursztynu.
foto:

Podpisanie listu intencyjnego w Parczewie