Ani wypracowanie kompromisu, ani też dyskusja organizatorów jesiennych targów branżowych w Warszawie nie były możliwe ze względu na nieobecność przedstawicieli Fundacji Rozwoju Branży Jubilerskiej na spotkaniu zorganizowanym 7 maja w Warszawie z inicjatywy MCT i PSP.

„Debata na temat targów i konsekwencji istnienia dwóch imprez targowych w Warszawie jest potrzebna. Szkoda, że nie ma przedstawicieli Fundacji – ich nieobecność traktuję jako bojkot lub też brak argumentów do dyskusji” – powiedział Zbigniew Strzelczyk, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu. Prezes MCT Rafał Galimski przypomniał, że termin był konsultowany ze wszystkimi organizacjami i zyskał ich aprobatę. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich, Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych, Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej Związku Rzemiosła Polskiego, Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy, Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego, Ogólnopolski Cech Artystów Rzemieślników oraz Rady Programowej targów Złoto Srebro Czas.

„Być może źle oceniliśmy sytuację i z tego wynikły dalsze konsekwencje, których się nie spodziewaliśmy. Wyciągnęliśmy już wnioski z tego, co się wydarzyło, odbieramy od naszych Wystawców sugestie, które przełożyliśmy już na konkretne plany, a także kontynuujemy ścisłą współpracę z szeroką reprezentacją środowisk branżowych” – tak rozpoczął spotkanie Rafał Galimski. Poinformował on także o planach wzmocnienia Złoto Srebro Czas poprzez m.in. wdrożenie nowej rejestracji online ułatwiającej komunikację między wystawcami a kupcami, reklamę targów, stworzenie nowych miejsc do rozmów biznesowych i większej liczby punktów kawiarnianych, jak również dostęp do multimediów oferowanych w hali MT Polska.

W związku z nieobecnością z powodów służbowych Stefana Duka, przewodniczącego Rady Fundacji Rozwoju Branży Jubilerskiej, i braku możliwości dyskusji na temat współpracy skupiono się na tematach poprawy jakości i oferty dla wystawców na targach Złoto Srebro Czas. Zwrócono uwagę m.in. na problematyczne w starej lokalizacji parkingi i catering, jak również konieczność skutecznego dotarcia do odwiedzających targi z informacją o nowej lokalizacji. Ważnym zagadnieniem były również ceny wynajmu stoisk: zwolennicy ich obniżania wysłuchali argumentów tych, którzy uważają zbyt niskie ceny za poważne zagrożenie dla jakości imprezy i możliwości jej promocji oraz właściwego funkcjonowania. Uznano ponadto, że działania obu organizatorów targów są tak dalece zaawansowane, że wypracowanie na tym etapie kompromisu nie jest już możliwe.

Załącznik do newsa „Kompromisu nie będzie”: Wypowiedzi uczestników spotkania dn. 7.05.2015