KOBIETA, MĘŻCZYZNA I….to druga wystawa z cyklu BIżART, który Galeria Sztuki w Legnicy zapoczątkowała w roku ubiegłym SREBRNYMI USTAMI. Organizowane w ramach cyklu wystawy mają charakter otwartych przeglądów, a jedyny warunek stawiany uczestnikom, to przygotowanie prac będących dowcipną, satyryczną, czy ironiczną odpowiedzią na zadany temat.

 

W tegorocznej edycji BIżARTU artyści z dystansem spojrzeli na indywidualne i społeczne konsekwencje dualistycznej natury płci człowieka, tropiąc liczne stereotypy, tabu, absurdy i sentymenty wokół „kobiecości i męskości”, wzajemnych relacji między kobietą i mężczyzną, włącznie z kwestią roli płci w życiu codziennym współczesnego człowieka, tak prywatnym, jak i publicznym Biżuteria, niejako „ontologicznie” przypisana ciału i szacie człowieka, zdaje się być szczególnie uprawnioną do wypowiadania się na tematy związane z płcią, seksualnością (także z przedrostkiem trans), cielesnością, feminizmem, maskulinizm i wszelkimi innymi –izmami odnoszącymi się do natury człowieczej, dlatego  codzienne „sprawy i sprawki” nieuniknionej koegzystencji (koabitacji?) kobiet i mężczyzn stały się dla uczestników wystawy znakomitym polem do życzliwie krytycznej obserwacji, do zabawnego czy uszczypliwego komentarza.

 

Prace prezentowane na wystawie udowadniają, że złotnicy „swój dowcip mają”, i to wieloraki:  od niewinnego żartu, poprzez satyrę i parodię, po krytyczną obserwację obnażającą absurdy i utrwalone stereotypy zachowań. W końcu, śmiejemy się przecież z samych siebie…

 

 

Targi Złoto Srebro Czas

 

Warszawskie Centrum EXPO XXI,

 

2-4.10.2009

 

 

Hala 1, stoisko nr 70