Do 31 marca 2013 Fundacja Orange prowadzi zbiórkę środków na zakup aparatów słuchowych dla małych dzieci z wadą słuchu. Jak można wesprzeć tę akcję?

Po pierwsze: wysyłając smsa o treści POMAGAM na nr 7202 (dla klientów Orange) – 2,46 zł z VAT, po drugie: dokonując wpłaty dowolnej kwoty na konto 55103015080000000504301109 (Fundacja Orange, ul. Krasickiego 55/59, 02-608 Warszawa – z dopiskiem POMAGAM) oraz po trzecie: kupując książkę „Dźwięki Marzeń. Reportaże i rozmowy” w cenie 14,90 zł.

Obecnie trwa akcja doposażania Banków Aparatów Słuchowych, stworzonych dla dzieci niesłyszących w ramach autorskiego, ogólnopolskiego programu Dźwięki Marzeń, którego celem jest wsparcie małych dzieci z wadą słuchu w procesie terapii słuchu i mowy. Program ten Fundacja Orange realizuje nieprzerwanie od maja 2006 r., docierając przede wszystkim do dzieci, które mają utrudniony dostęp do profesjonalnej pomocy, często z powodu sytuacji ekonomicznej rodziny oraz miejsca zamieszkania z dala od ośrodka wsparcia. Obecnie z aparatów zgromadzonych w 18 Bankach Aparatów Słuchowych korzysta bezpłatnie już ponad 300 dzieci rocznie i liczba ta stale rośnie. „Dzięki możliwości wypożyczenia urządzenia rodzice mają czas na załatwienie formalności związanych z zakupem własnego aparatu, a dzieci mogą sprawniej komunikować się z innymi, pełniej wykorzystywać swój potencjał i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym” – mówi Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange.

W ramach programu Dźwięki Marzeń Fundacja zapewnia także: dostęp do wczesnej i systematycznej rehabilitacji w warunkach domowych dzieciom w wieku od 3 miesięcy do 3 lat, udział w dwutygodniowych letnich turnusach rehabilitacyjnych; bezpłatne szkolenia oraz dostęp do pomocy edukacyjnych dla współpracujących z nią terapeutów, jak również organizuje Międzynarodowe Konferencje Naukowe na temat wczesnej rehabilitacji dzieci oraz współpracuje z 21 placówkami rehabilitacji z obszaru całej Polski i organizacjami pozarządowymi w celu zapewnienia wszechstronnej i rzetelnej oferty realizowanych działań.
Program prowadzony jest pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia, a sama inicjatywa unikatowa nie tylko w skali Polski, ale i Europy.

Więcej informacji:
Fundacja Orange