Podczas targów Ambermart w Gdańsku zostanie oficjalnie zainaugurowana realizacja projektu wsparcia dla branży jubilerskiej i bursztynniczej PO IG. Jednym z jego elementów jest przygotowany na zlecenie MCT katalog, który będzie promował branżę na wybranych zagranicznych imprezach targowych.

Polska branża jubilersko-bursztynnicza jako jedna z 15 polskich sektorów gospodarki o największym potencjale rozwoju została objęta dofinansowaniem na wsparcie ogólnej promocji zagranicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obejmuje on szereg działań promocyjnych, m.in. misje wyjazdowe polskich firm oraz przyjazdowe zagranicznych kupców, kampanie w prasie konsumenckiej i na billboardach w Niemczech, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Chinach oraz uczestnictwo w wybranych branżowych targach zagranicznych: Inhorgenta, Vicenzaoro Spring, Tucson Gem Show i JCK Las Vegas Show oraz Hong Kong Jewellery & Gem Show. Ważnym instrumentem wsparcia na tych imprezach będzie katalog „Polska – bursztyn i biżuteria” wydany w czterech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, włoskiej i chińskiej, którego celem jest promowanie kreatywności polskich producentów i projektantów biżuterii.

Realizatorem tego trzyletniego projektu na zlecenie Ministerstwa Gospodarki jest Konsorcjum „Bursztyn Skarb Polski”, w skład którego oprócz Międzynarodowego Centrum Targowego wchodzą także Międzynarodowe Targi Gdańskie, Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu oraz firma S&A.