10. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Złoto i Srebro w Rzemiośle stała się okazją również do złożenia podziękowań na ręce najbardziej zaangażowanych przedstawicieli rzemiosła, które włożyły największy wkład w organizację konkursu i współpracę z organizatorami targów Złoto Srebro Czas – Jolanty Kosakowskiej i Janusza Kowalskiego.

„Konkurs Złoto i Srebro w Rzemiośle towarzyszy targom Złoto Srebro Czas nieprzerwanie od 1994 r., walnie przyczyniając się do promowania osiągnięć rzemieślników-jubilerów oraz ich warsztatowego kunsztu. Dla nas jest to wyjątkowa okazja, żeby docenić zasługi osób, bez których konkurs nie zyskałby dzisiaj takiej rangi, a może nawet by się nie odbywał” – powiedział podczas uroczystości wręczenia medali na Wieczorze Wystawców wiceprezes Międzynarodowego Centrum Targowego.

Jubileusz 10-lecia stał się okazją do złożenia serdecznych podziękowań Jolancie Kosakowskiej – dyrektorowi Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP oraz Januszowi Kowalskiemu – Przewodniczącemu Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej ZRP i Starszemu Cechu Złotników, Jubilerów i Pokrewnych Zawodów za nieoceniony wkład włożony w organizację konkursów Złoto i Srebro w Rzemiośle oraz Złotnik Roku, jak również za ogromne zawodowe i osobiste zaangażowanie we wspólnie realizowane projekty mające na celu promocję szeroko pojętej sztuki złotniczej.

Organizatorzy targów Złoto Srebro Czas wyrażają nadzieję, że wieloletnia, dotychczas bardzo owocna współpraca będzie kontynuowana również w kolejnych latach, przyczyniając się do wzmocnienia rynkowej pozycji środowisk skupionych wokół tych targów, w tym przede wszystkim rzemiosła.