Szefowa Protokołu w Kancelarii Prezydenta RP. Najbliższa współpracowniczka Marii Kaczyńskiej. Dziennikarze mówili o niej „Pierwsza Dama Pierwszej Damy”.
Ukończyła archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1998 roku zaczęła współpracę w biurze rzecznika prasowego warszawskiego ratusza. Podczas prezydentury Lecha Kaczyńskiego zyskała uznanie i zaufanie Marii Kaczyńskiej. W 2005 roku zaproponowano jej, już w kancelarii Prezydenta RP, stanowisko osoby odpowiedzialnej za kontakty Marii Kaczyńskiej. Kształtowała wizerunek Pierwszej Damy, co możemy szczególnie ocenić z punktu widzenia dnia dzisiejszego. Była naszym pierwszym kontaktem w drodze do Marii Kaczyńskiej. To od niej zaczęły się wstępne uzgodnienia dotyczące współpracy i dyskusja nad projektem Bursztynowej Róży. Była profesjonalna i bardzo konkretna, dlatego zdobycie jej zaufania miało dla nas duże znaczenia i przekładało się na dobrą atmosferą wizyt Pani Prezydentowej na targach Złoto Srebro Czas.
Podczas ostatniego spotkania w Pałacu Prezydenckim, w lutym 2010, mówiła już o tegorocznej współpracy…

Dziękujemy