General Information..

Nowa lokalizacja Targów Złoto Srebro Czas
Centrum Targowo-Konferencyjne MT Polska, ul. Marsa 56c, 04-242 Warszawa

TERMIN I GODZINY OTWARCIA TARGÓW

Termin targów:
29.09-01.10.2016 (czwartek-sobota)

Dni otwarte tylko dla klientów branżowych:
29.09-30.09.2016 (czwartek- piątek) w godz. 10:00-18:00

Godziny otwarcia dla zwiedzających:
01.10.2016 (sobota) w godz. 10:00-170:0

UWAGA: Wejście dla Wystawców na teren Hali w dniach 29.09-01.10.2016 możliwe jest od godz. 8:30

OTWARCIE TARGÓW

Otwarcie handlowe
w dniu 29.09.2016 o godz. 10:00

Oficjalne otwarcie Targów
w dniu 29.09.2016 (czwartek) o godz. 11.00 w Hali, wejście A.

MONTAŻ I DEMONTAŻ

Montaż stoisk będzie prowadzony od 27.09 od godz. 6:00 – do 28.09.2016 (wtorek- środa) do godz. 22:00

Etalaż dla Wystawców z powierzchnią zabudowaną 28.09.2016 (środa) w godz. 16:00-22:00

Demontaż:
01.10.2016 (sobota) w godz. 18:00-22:00 i 02.10.2016 (niedziela) w godz. 8:00-14:00

U w a g a:
Opłata za przedłużenie czasu montażu lub demontażu stoisk poza podanymi godzinami wynosi 950 PLN/ netto za każdą rozpoczętą godzinę do 2 godzin, natomiast za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin 3 500,00 PLN netto.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny z następującymi osobami:

Sprawy Organizacyjne

Joanna Bijok
tel. 22 617 41 91 wew. 128, tel.
kom.728 351 761
e-mail: j.bijok@mct.com.pl

Sprawy Techniczne

Sławomir Czapczyński
tel. 22 617 41 91 wew. 130
tel. kom. 602 611 359
e-mail: sczapczynski@psp.com.pl

Grafika, projekty

Łukasz Dybalski
tel. 22 617 41 91 wew. 112
tel. kom. 664 067 548
e-mail: ldybalski@psp.com.pl

Księgowość

Agata Alekso
tel. 22 617 41 91 wew. 117
e-mail: aalekso@psp.com.pl