Jadwiga Czartoryska, Fundacja Orange

Jadwiga Czartoryska jest prezesem Fundacji Orange, realizującej działania niebiznesowe, które z jednej strony są działaniami pro publico bono, z drugiej mają charakter bardzo edukacyjny. Fundacja Orange, działająca w imieniu jej fundatorów, włącza się w ważne społecznie inicjatywy, finansuje i współfinansuje programy i projekty z zakresu edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i wolontariatu, a także działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży. Realizuje zarówno projekty autorskie, jak i współpracuje w tym zakresie z polskimi i międzynarodowymi instytucjami społecznymi.

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2005 r. Do niewątpliwych jej osiągnięć można zaliczyć m.in. programy „Szkoła bez Przemocy” i „Edukacja z Internetem” oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: „Dźwięki marzeń” (dla dzieci z wadą słuchu) czy „Telefon do mamy” (dla dzieci przebywających w szpitalach). Ważną rolę pełni także Akademia Orange mający na celu promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży.

Jadwiga Czartoryska swoje dokonania na tym polu podsumowała krótko: „Staram się działać na rzecz tych, którzy potrzebują więcej, potrzebują bardziej lub po prostu potrzebują”.

Wyróżnienie w edycji z 2009 roku | bursztynowa róża