Anna Dymna, Fundacja „Mimo Wszystko”

Anna Dymna, znana aktorka filmowa i teatralna, została w tym roku laureatką Bursztynowej Róży. To symboliczne podziękowanie za jej zaangażowanie w pomoc ludziom chorym i potrzebującym.

„Działalność charytatywna poszerzyła mój świat, dopełniła moje życie, nadała mu głębszego sensu. Praca w fundacji jest moją pasją i pomaga mi jakoś mądrzej i radośniej żyć” – twierdzi Anna Dymna. Aktorka już od wielu lat niestrudzenie pomaga potrzebującym, indywidualnie oraz wspierając działania różnych organizacji, m.in. WOŚP oraz fundacji „Mam marzenie” i „Akogo”. Chętnie dzieli się przy tym własnym talentem, pisząc scenariusze i reżyserując sztuki wystawiane przez osoby niepełnosprawne intelektualnie.

We wrześniu 2003 roku Anna Dymna założyła w Krakowie Fundację „Mimo Wszystko”, gdzie społecznie sprawuje funkcję prezesa. Pierwotnym celem Fundacji była opieka nad 26 niepełnosprawnymi intelektualnie mieszkańcami Schroniska im. Brata Alberta w podkrakowskich Radwanowicach, obecnie zaś pomaga wielu osobom chorym i niepełnosprawnym w całej Polsce, a także koordynuje pracę wolontariuszy. Fundacja organizuje m.in. Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać mimo wszystko” oraz Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana”. Jak twierdzi Anna Dymna, służą one pokazywaniu „normalnego człowieka, w którego wnętrzu jest radość, pasje, marzenia”.

Ponadto Fundacja buduje dwa nowoczesne ośrodki rehabilitacyjno-terapeutyczne: „Spotkajmy się” w nadbałtyckim Lubiatowie i „Dolinę Słońca” w podkrakowskich Radwanowicach.

Działalność Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, która posiada status organizacji pożytku publicznego, została uhonorowana: Dyplomem Benemerenti (wyróżnienie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego), Pro Infantis Bono (nagroda Rzecznika Praw Dziecka RP), „Lodołamaczem 2007” (nagrodą Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych) oraz tytułem „Sukces Roku 2007 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” (nagroda miesięcznika Menedżer Zdrowia). W tym roku do tych wyróżnień dołączy Bursztynowa Róża przyznawana przez środowiska skupione wokół targów Złoto Srebro Czas w podziękowaniu za zaangażowanie w działania na rzecz potrzebujących.

Wyróżnienie w edycji z 2014 roku | bursztynowa róża