„Każdą swoją wolną chwilę poświęca hospicjum i za to chciałabym mu podziękować w imieniu wszystkich dzieci i ich rodzin, których otoczył swoją opieką” – tak Magdalena Różczka tłumaczy, dlaczego zaproponowała kandydaturę o. dr. Filipa Buczyńskiego do honorowego wyróżnienia Bursztynowej Róży.

„Znam ojca Filipa i wiem, że każdego dnia niestrudzenie walczy o pozyskanie środków, by pomagać chorym dzieciom i ich rodzinom. Poznałam też jedną z takich rodzin, która bardzo docenia fakt, że niezależnie od pory dnia czy nocy może poprosić o wsparcie i zawsze je otrzyma – zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym” – wyjaśnia aktorka, która w ubiegłym roku otrzymała Bursztynową Różę jako podziękowanie za to, że „kocha pomagać”. W tym roku – zgodnie z regulaminem – to właśnie ona wskazała ojca Filipa jako kandydata do tego honorowego wyróżnienia. Kapituła składająca się z laureatów z lat poprzednich przyjęła tę kandydaturę.

Ojciec Filip Buczyński jest franciszkaninem, założycielem i prezesem działającego od 1997 r. Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, które prowadzi całodobową, bezpłatną opiekę domową nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i młodzieżą na terenie województwa lubelskiego, udzielając swoim podopiecznym i ich rodzinom pomocy lekarskiej, psychologicznej i socjalnej. Obecnie pod opieką tej placówki pozostaje 53 dzieci niepełnosprawnych, cierpiących na choroby onkologiczne, przewlekłe i nieuleczalne. Ojciec Filip jest psychoterapeutą, certyfikowanym psychoonkologiem, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i przewodniczącym Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej. Za ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną został odznaczony przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Honorowe wyróżnienie Bursztynowej Róży przyznawane jest od 2008 r. przez środowiska skupione wokół targów Złoto Srebro Czas za wrażliwość społeczną i pomoc okazywaną potrzebującym. Dotychczasowymi laureatami są Maria Kaczyńska (2008), Jadwiga Czartoryska z Fundacji Orange (2009), Małgorzata i Tomasz Osuchowie – Fundacja Spełnionych Marzeń (2010) oraz Magdalena Różczka (2011). Uroczyste wręczenie Bursztynowej Róży o. Filipowi Buczyńskiemu nastąpi podczas imprezy otwarcia targów Złoto Srebro Czas, tj. 5 października o godzinie 11.

Więcej informacji:
Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie