Wystawa „Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem”, która była prezentowana przez trzy dni na targach Złoto Srebro Czas, zebrała bardzo pochlebne recenzje i wzbudziła ogromne zainteresowanie. 18 października odbędzie się jej drugie otwarcie – tym razem w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, gdzie będzie eksponowana do końca maja 2013 r.

Na drugiej odsłonie wystawy zobaczymy eksponaty wypożyczone z różnych placówek muzealnych, m.in. z Muzeum Sztuki Złotniczej Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Narodowego w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, Galerii Sztuki w Legnicy, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie i Północno-Mazowieckiego w £omży. Oprócz prac współczesnych twórców, takich jak Danuty i Szczęsnego Kobielskich czy Olgierda Vetesco, zobaczymy tam m.in. wyjątkowy bursztynowy przybornik na biurko ofiarowany Józefowi Kraszewskiemu przez mieszkańców Ostrołęki w podziękowaniu za 50 lat pracy literackiej w 1879 r., który powstał w Fabryce Braci Bernsteinów w tym mieście, a obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. Warto podkreślić także duży udział własnych zbiorów bursztynowych Muzeum Ziemi PAN – placówka posiada m.in. największe zbiory prac Maryny Lewickiej-Wali.

Eksponaty pochodzić będą także ze zbiorów prywatnych m.in. Jacka Barona, Agaty i Krzysztofa Całków, Barbary Gronuś-Dutko, Magdaleny i Tomasza Stajszczaków oraz Jarosława Westermarka. Zobaczymy tam również prace wypożyczone z prywatnej kolekcji sztuki złotniczej Magdaleny Kwiatkiewicz. Ważną jej część będą stanowiły prace studentów i absolwentów łódzkich szkół złotniczych, które odegrały znaczącą rolę w rozwoju nowoczesnej sztuki bursztynniczej.

Wystawa będzie połączona z promocją dwóch książek: wydanej pod tym samym tytułem „Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem” będącej zbiorem artykułów prezentujących dokonania bursztynników w Polsce centralnej i południowej, oraz „Bursztyn w Polsce i na świecie” autorstwa prof. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz, która została uhonorowana Złotą Różą i uznana za najlepszą publikację popularno-naukową w sezonie wydawniczym 2011/12.

Dodatkową atrakcją będzie prezentacja pozyskanych przez Muzeum unikatowych inkluzji skorupiaków w bursztynie bałtyckim z rodzaju Palaegammarus i Synurella.

Organizatorami wystawy „Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem” są Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie oraz Międzynarodowe Centrum Targowe. Patronatem objął ją marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który – jako znany miłośnik bursztynu – obiecał tego dnia zobaczyć ekspozycję. Będzie ona prezentowana do 31 maja 2013 r.