Adam Pstrągowski, prezes zarządu firmy S&A SA z Gdyni, został laureatem wyróżnienia Złotnik Roku 2010 za osiągnięcia w działalności zawodowej i społecznej.

„¦rodowisko bardzo ceni Adama Pstrągowskiego za jego umiejętności zawodowe i za to, że ich tajniki chętnie przekazuje młodym adeptom zawodu, oraz za zaangażowanie w działalność społeczną, na którą poświęca wiele czasu i środków” – czytamy w uzasadnieniu decyzji Kapituły. Jej członkowie – w składzie: Złotnik Roku 2009 Wiesław ¦liwowski oraz przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Międzynarodowego Centrum Targowego i Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej ZRP – w ocenie kandydatów brali pod uwagę w szczególności osiągnięcia na polu działalności zawodowej i społecznej oraz aktywność w działaniach samorządu rzemiosła, a także uczestnictwo w procesie edukacji zawodowej..

To prestiżowe w środowisku rzemieślników-złotników wyróżnienie, uznawane za jedno z najważniejszych odznaczeń złotniczych w kraju, zostanie przyznane już po raz siódmy. Inicjatorami tego wyróżnienia są Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska Związku Rzemiosła Polskiego oraz Międzynarodowe Centrum Targowe i firma Jerzy Macur – sponsor i wykonawca medalu.

Złotnik Roku 2010 Adam Pstrągowski zostanie uhonorowany Medalem ¦w. Eligiusza, patrona rzemieślników, w sobotę 2 października na Wieczorze Wystawców targów Złoto Srebro Czas w Warszawie.